Jak czyścić traktor ogrodowy

Aby traktor ogrodowy działał optymalnie i z maksymalną wydajnością, należy go wyczyścić przed każdym użyciem i po jego zakończeniu.

UWAGA: Nie stosować myjek wysokociśnieniowych ani parowych. Woda może przedostać się do łożysk i połączeń elektrycznych, co może doprowadzić do powstania korozji i uszkodzenia produktu.

OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do czyszczenia należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.

Czyszczenie spalinowego traktora ogrodowego

 • Nie należy czyścić nagrzanych powierzchni, takich jak silnik, tłumik i układ wydechowy. Poczekać, aż powierzchnie ostygną, a następnie usunąć trawę i zabrudzenia.
 • Przed umyciem wodą należy oczyścić urządzenie szczotką. Usunąć skoszoną trawę i brud z przekładni, powierzchni wokół przekładni, wlotu powietrza przekładni i silnika.
 • Do czyszczenia traktora ogrodowego należy użyć bieżącej wody z węża. Nie stosować myjek wysokociśnieniowych.
 • Nie kierować strumienia wody na podzespoły elektryczne ani na łożyska.

Czyszczenie zespołu tnącego traktora ogrodowego

Czyszczenie zespołu tnącego w traktorze ogrodowym odbywa się tak samo zarówno w przypadku urządzeń akumulatorowych, jak i spalinowych.

OSTRZEŻENIE: Nie należy używać produktu z pękniętym lub brakującym portem do przepłukiwania zespołu. Istnieje ryzyko uderzenia wyrzucanymi przedmiotami. Należy natychmiast wymienić uszkodzony lub brakujący port do przepłukiwania zespołu.

 1. Produkt należy zaparkować w czystym miejscu na trawniku, w pobliżu źródła wody z dostępem do węża ogrodowego.
 2. Upewnić się, że zespół tnący jest wyłączony.
 3. Zatrzymać silnik.
 4. Zaciągnąć hamulec postojowy.
 5. Podłączyć wąż ogrodowy (A) do portu do przepłukiwania zespołu (B) i otworzyć dopływ wody.
 6. Usiąść w fotelu i uruchomić silnik.
 7. Załączyć zespół tnący i pozostawić pracujący przy pełnym otwarciu przepustnicy do czasu, aż będzie czysty.
 8. Wyłączyć zespół tnący i zatrzymać silnik.
 9. Zamknąć dopływ wody i odłączyć wąż doprowadzający wodę od portu do przepłukiwania zespołu.
 10. Ustawić produkt w suchym miejscu.
 11. Usiąść w fotelu i uruchomić silnik.
 12. Załączyć zespół tnący i pozostawić go w stanie włączenia do czasu wyschnięcia zespołu tnącego.
Czy ten artykuł był pomocny?