Hedge Trimmer11.02.2024

Jak czyścić i smarować ostrza nożyc do żywopłotu

Aby osprzęt tnący nożyc do żywopłotu działał optymalnie, należy regularnie czyścić i smarować ostrza.

Długotrwałe użytkowanie nożyc do żywopłotu może powodować gromadzenie się resztek na nożach, co grozi zablokowaniem ostrzy. Z tego powodu ostrza należy regularnie czyścić i smarować.

OSTRZEŻENIE: Odłączyć świecę zapłonową, aby nożyce do żywopłotu nie uruchomiły się podczas pracy przy ostrzach. W przypadku urządzenia akumulatorowego, wyjąć akumulator.

OSTRZEŻENIE: Podczas pracy przy osprzęcie tnącym należy zawsze nosić rękawice ochronne.

Czyszczenie i smarowanie ostrzy nożyc do żywopłotu

  1. Usunąć wszystkie drobne gałęzie i zanieczyszczenia, które mogły spowodować zablokowanie ostrzy.
  2. Następnie za pomocą wilgotnej szmatki wyczyścić ostrza i nasmarować je lekkim olejem.
  3. Ostrza należy oczyszczać z niepożądanego materiału przed każdym użyciem urządzenia i po nim.
  4. Przed dłuższym okresem przechowywania urządzenia należy nasmarować ostrza.
Czy ten artykuł był pomocny?