Gdzie można znaleźć więcej informacji na temat błędów maszyny w Husqvarna Fleet Services™

Husqvarna Fleet Services™ odbiera i wyświetla powiadomienia o błędach dotyczące maszyn dodanych do firmy.

Aby wyświetlić błędy, otwórz okno Magazyn i wybierz produkt w celu uzyskania dostępu do informacji.

Aktualnie aktywne alarmy są wyświetlane w szczegółowym widoku maszyny, tuż pod obrazem produktu. Ten widok przedstawia wszystkie alarmy, które były aktywne podczas ostatniego przesyłania danych maszyny do Husqvarna Fleet Services™. Błędy o najwyższym stopniu ważności są wyświetlane na górze. Listę można rozwinąć. Kliknij dany alarm, aby wyświetlić szczegółowe informacje i uzyskać wskazówki dotyczące rozwiązania problemu.

Aby wyświetlić dane historyczne, przewiń w dół do dziennika operacji, który działa w podobny sposób. Zawiera dane historyczne maszyny, w tym wszystkie wcześniejsze alarmy i wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów. Aby uzyskać więcej informacji na temat błędu, wybierz wpis dziennika. Lista jest posortowana w kolejności chronologicznej

Czy ten artykuł był pomocny?