Gdzie można znaleźć unikatowy identyfikator IPR czujnika maszyny Husqvarna Fleet?

Każdy czujnik maszyny Husqvarna Fleet ma unikalny identyfikator, określany jako IPR-ID. Ten identyfikator jest wymagany w przypadku szczegółowego rozwiązywania problemów.

Aby znaleźć identyfikator IPR czujnika maszyny, postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami:

  1. Otwórz portal internetowy Husqvarna Fleet Services™.
  2. Na karcie Maszyna wybierz posiadane urządzenie.
  3. Kliknij ikonę czujnika (A).
  4. Kliknij ikonę kopiowania (B) po prawej stronie identyfikatora IPR, aby skopiować identyfikator do schowka.

Czy ten artykuł był pomocny?