Eksportowanie danych z Husqvarna Fleet Services™

Jakie dane można wyeksportować z Husqvarna Fleet Services™?

W Husqvarna Fleet Services™ można wybrać jeden z trzech różnych plików do wyeksportowania. Pliki zawierają następujące informacje: Użytkowanie maszyny, Użytkowanie kosiarki Automower®, Maszyny i magazyn oraz Konserwacja i naprawa. Pliki są zapisywane w postaci plików CSV i mogą być importowane do innych narzędzi, takich jak Microsoft Excel. Za pomocą programu Microsoft Excel można następnie tworzyć wykresy lub tabele przedstawiające wykorzystanie urządzeń itp.

  • W sekcji Użytkowanie maszyny można znaleźć informacje o czasie, przez jaki maszyna była używana pomiędzy wybranymi datami.
  • W sekcji Użytkowanie kosiarek Automower® można znaleźć informacje o aktualizacjach stanu i błędach.
  • W sekcji Maszyny i magazyn można znaleźć informacje o nazwach maszyn, marce, modelu, całkowitym czasie pracy silnika, czasie następnego przeglądu itp.
  • W sekcji Konserwacja i naprawa znajdują się informacje na temat prac wykonanych przy każdej maszynie, kiedy maszyna była serwisowana lub naprawiana, przez kogo, a także koszt i spędzony czas.

Jak eksportować dane

  1. Na pasku menu kliknij opcję Firma.
  2. Wybierz opcję Pobierz dane maszyny. W tym miejscu można eksportować następujące dane: Użytkowanie maszyny, Użytkowanie kosiarki Automower®, Maszyna i magazyn oraz Konserwacja i naprawa.
  3. Wybierz okres dla typu danych, które chcesz wyeksportować, a następnie kliknij opcję Pobierz. Dane zostaną zapisane w urządzeniu w postaci pliku CSV.

Więcej informacji na temat tworzenia podstawowych raportów przy użyciu eksportu z Husqvarna Fleet Services™ zawiera film poniżej.    Czy ten artykuł był pomocny?