Kosiarki01.05.2024

Dlaczego pojemnik na trawę w kosiarce nie napełnia się?

Podczas korzystania z kosiarki można zauważyć, że pojemnik na trawę nie wypełnia się.

Istnieje kilka rozwiązań tego problemu.

Zmniejszyć wysokość koszenia

Jeśli wysokość koszenia w kosiarce jest zbyt wysoka, kosz na trawę nie wypełnia się prawidłowo.

Jak ustawić wysokość koszenia

UWAGA: Nie należy ustawiać zbyt niskiej wysokości koszenia. Noże mogą uderzyć w ziemię, jeśli powierzchnia trawnika nie jest równa.

Można ustawiać kilka różnych wysokości koszenia.

Przesunąć dźwignię wysokości koszenia w celu zwiększenia lub zmniejszenia wysokości koszenia. Sprawdzić, czy wysokość koszenia jest odpowiednia dla trawy — maks. 1/3 wysokości.

W zależności od modelu kosiarki konstrukcja dźwigni wysokości koszenia może się różnić:

Sprawdzić, czy zespół tnący nie jest zatkany, w razie potrzeby oczyścić go

Pojemnik na trawę nie wypełnia się prawidłowo w przypadku nagromadzenia się trawy, liści i zanieczyszczeń pod kosiarką.

Czyszczenie zespołu tnącego

OSTRZEŻENIE: Nosić solidne rękawice ochronne. Nóż jest bardzo ostry i może łatwo doprowadzić do skaleczenia.

OSTRZEŻENIE: Aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu, należy odłączyć przewód zapłonowy od świecy zapłonowej.

  1. Wyłączyć produkt.
  2. Położyć produkt na boku, z filtrem powietrza i świecą zapłonową w górnym położeniu.
    UWAGA: Jeśli produkt zostanie położony z filtrem powietrza skierowanym do dołu, może dojść do uszkodzenia silnika.
  3. Oczyścić spód produktu z trawy i innych zanieczyszczeń. Do tego zadania należy użyć szczotki. W razie potrzeby delikatnie spłukać powierzchnie wewnętrzne osłony osprzętu tnącego wodą. Nie używać myjek wysokociśnieniowych do czyszczenia urządzenia.
    UWAGA: Przed użyciem produktu należy upewnić się, że jest suchy.

Zabrudzony pojemnik na trawę

Zabrudzony pojemnik na trawę nie może odprowadzać powietrza. Powoduje to, że pojemnik na trawę nie wypełnia się. Wystarczy opróżnić pojemnik na trawę i kontynuować koszenie.

Czy ten artykuł był pomocny?