Dlaczego pilarka uruchamia się, a następnie gaśnie?

Podczas pracy z pilarką może dojść do jej wyłączenia. Może to oznaczać, że występują pewne problemy z urządzeniem.

Pilarka gaśnie po uruchomieniu

Jeśli po uruchomieniu pilarka gaśnie, może to oznaczać kilka problemów:

Pierwszą rzeczą do sprawdzenia jest obecność paliwa w pilarce. Przed uruchomieniem pilarki należy upewnić się, że jest napełniona paliwem.

Kolejną rzeczą, która może mieć wpływ na pilarkę, jest stare paliwo.
Przechowywanie pilarki przez pewien czas może spowodować, że paliwo ulegnie zwietrzeniu. Jeśli produkt jest przechowywany z paliwem, paliwo może z biegiem czasu zwietrzeć. Spowoduje to niedrożność lub ograniczenie przepływu w układzie.

Usterki związane z paliwem nie są objęte gwarancją. Urządzenie powinno być serwisowane przez lokalne autoryzowane centrum serwisowe.
Aby zapobiec tego rodzaju problemom, należy przed przechowywaniem pilarki upewnić się, że w niej nie ma paliwa. Zawsze przed rozpoczęciem korzystania z pilarki należy napełnić ją świeżym paliwem.

Jeśli pilarka nadal gaśnie po uruchomieniu, należy sprawdzić filtr powietrza. Jeśli filtr powietrza jest zabrudzony lub uszkodzony, należy go wyczyścić lub wymienić.
Jak wyczyścić filtr powietrza w pilarce

Kolejnym powodem uruchomienia i gaśnięcia pilarki może być zabrudzenie lub zatkanie iskrochronu. W takim przypadku należy wyczyścić go drucianą szczotką.

Pilarka blokuje się lub gaśnie po obróceniu na bok

Jeśli pilarka gaśnie podczas jej obracania na boki, jest to zwykle spowodowane tym, że filtr paliwa oddala się od paliwa, ponieważ zmienia się położenie pilarki. Filtr paliwa musi stykać się z paliwem podczas zmiany położenia.

Pilarki łańcuchowe Husqvarna są wyposażone w przewody paliwowe o określonych długościach i elastyczności oraz odpowiednio dobrane filtry paliwa. Dzięki temu filtr ma kontakt z paliwem i pozostaje zanurzony. Ważne jest, aby zawsze używać przewodów paliwowych i filtrów paliwa odpowiednich do danej pilarki. Informacje te można znaleźć w instrukcji obsługi.

Ponadto pilarka może gasnąć po położeniu na boku z powodu wycieku lub konieczności zresetowania przewodów paliwowych. W takim przypadku należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dilerem.

Czy ten artykuł był pomocny?