Kosiarki01.05.2024

Dlaczego na kosiarce miga dioda LED błędu?

Jeśli na kosiarce miga dioda LED błędu, przyczyn tego problemu może to być kilka.

Wybierz opcję, która najlepiej opisuje Twój problem:

Należy pamiętać, że w zależności od kosiarki liczba mignięć może się różnić.

Ostrze jest zablokowane

OSTRZEŻENIE: Podczas obchodzenia się z nożami należy używać rękawic ochronnych. Nóż jest bardzo ostry i może łatwo doprowadzić do skaleczenia.

Aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu silnika, należy przekręcić kluczyk bezpieczeństwa w położenie 0. Wyjąć akumulator i odczekać co najmniej 5 sekund.

Usunąć wszelkie przeszkody i upewnić się, że nóż może się swobodnie obracać.

Jeśli problem będzie nadal występował, należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dilerem.

Prędkość obrotowa silnika spada zbyt mocno i silnik wyłącza się

Zbyt niska wysokość cięcia powoduje słabe wyniki koszenia, ponieważ tarcza lub zespół tnący są blokowane przez glebę.

Ustawić wysokość koszenia w prawidłowej pozycji:

  1. Zatrzymać silnik.
  2. Przesunąć dźwignię wysokości koszenia w celu zwiększenia lub zmniejszenia wysokości koszenia.
    UWAGA: Nie należy ustawiać zbyt niskiej wysokości koszenia. Noże mogą uderzyć w ziemię, jeśli powierzchnia trawnika nie jest równa.

Produkt/akumulator jest zbyt gorący

Zatrzymać produkt, wyjąć akumulator i poczekać, aż ostygnie.

Należy pamiętać, że w zależności od kosiarki pchanej liczba błysków może się różnić.

Silnik jest przeciążony

Zwiększyć wysokość koszenia:

  1. Zatrzymać silnik.
  2. Przesunąć dźwignię wysokości koszenia do tyłu w celu zwiększenia wysokości koszenia.
  3. Przesunąć dźwignię wysokości koszenia do przodu w celu zmniejszenia wysokości koszenia.
    UWAGA: Nie należy ustawiać zbyt niskiej wysokości koszenia. Noże mogą uderzyć w ziemię, jeśli powierzchnia trawnika nie jest równa.

Błąd akumulatora lub brak sygnału z akumulatora

Prawidłowo umieścić akumulator w urządzeniu i sprawdzić złącze akumulatora. Jeśli miga dioda LED błędu na akumulatorze, należy zapoznać się z tabelą stanu akumulatora w instrukcji obsługi.

Nieprawidłowa procedura rozruchu

Jeśli uchwyt hamulca silnikowego został włączony przed uruchomieniem silnika, należy zwolnić uchwyt i odczekać około 5 sekund. Ponownie nacisnąć dźwignię hamulca silnikowego, aby uruchomić urządzenie.

Czy ten artykuł był pomocny?