Dlaczego moja dmuchawa do liści uruchamia się, a następnie gaśnie?

Podczas pracy z dmuchawą do liści może nastąpić jej nieoczekiwane wyłączenie. Może to oznaczać pewne problemy z tymi urządzeniami.

Brak paliwa

Pierwszą rzeczą wymagającą sprawdzenia jest paliwo w urządzeniu. Przed uruchomieniem upewnij się, że dmuchawa do liści jest napełniona paliwem.

Stare paliwo

Kolejna kwestią, która może oddziaływać na dmuchawę do liści, jest stare paliwo.
Przechowywanie dmuchawy do liści napełnionej paliwem może spowodować jego zwietrzenie. Spowoduje to niedrożność lub ograniczenie przepływu w układzie.

Usterki związane z paliwem nie są objęte gwarancją. Urządzenie wymagałoby serwisowania przez lokalny autoryzowany serwis.
Zanim odstawisz swoją dmuchawę do liści do przechowania, upewnij się, że nie ma w niej paliwa, aby zapobiec tego rodzaju problemom. Uruchamiając urządzenie, zawsze używaj świeżego paliwa.

Filtr powietrza

Jeśli dmuchawa do liści nadal gaśnie po uruchomieniu, należy sprawdzić filtr powietrza. Jeśli filtr powietrza jest zabrudzony lub uszkodzony, należy go wyczyścić lub wymienić.
Jak wyczyścić lub wymienić filtr powietrza w dmuchawie do liści

Iskrochron

Kolejnym powodem uruchomienia i gaśnięcia dmuchawy do liści może być zabrudzenie lub zatkanie iskrochronu. W takim przypadku należy wyczyścić go drucianą szczotką.

Jak czyścić iskrochron

Jeśli dmuchawa do liści gaśnie podczas jej obracania na boki, jest to zwykle spowodowane tym, że filtr paliwa oddala się od paliwa, ponieważ zmienia się położenie urządzenia. Filtr paliwa musi stykać się z paliwem podczas zmiany położenia.

Dmuchawa do liści Husqvarna jest wyposażona w przewody paliwowe o określonych długościach i elastyczności oraz odpowiednio dobrane filtry paliwa. Dzięki temu filtr ma kontakt z paliwem i pozostaje zanurzony. Ważne jest, aby zawsze używać przewodów paliwowych i filtrów paliwa odpowiednich do danego urządzenia. Informacje te można znaleźć w instrukcji obsługi.

Ponadto dmuchawa do liści może gasnąć po położeniu na boku z powodu wycieku lub konieczności zresetowania przewodów paliwowych. W takim przypadku należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dilerem.

Czy ten artykuł był pomocny?