Roboty koszace11.02.2024

Dlaczego kontrolka stacji ładującej robota koszącego Automower® nie świeci się?

Jeśli kontrolka stacji ładującej robota koszącego Automower® nie świeci się, może to oznaczać problemy z przewodem lub zasilaniem. Na wyświetlaczu robota koszącego i w aplikacji Automower® Connect może pojawić się komunikat o błędzie Brak sygnału pętli lub Stacja ładująca zablokowana.
Najczęstsze przyczyny, dla których kontrolka na stacji ładującej nie świeci się, to:
  • W gniazdku nie ma zasilania.
  • Końce przewodu niskiego napięcia nie są prawidłowo podłączone do zasilacza lub stacji ładującej.
  • Uszkodzony przewód niskiego napięcia.
  • Nieprawidłowy typ przewodu niskiego napięcia.
  • Uszkodzona stacja ładująca, na przykład po burzy.

Możliwe rozwiązania:

  • Czy gniazdo zasilania (A) działa? Sprawdzić gniazdo, podłączając inne sprawne urządzenie. Na przykład lampę lub urządzenie kuchenne.
  • Czy wszystkie przewody są prawidłowo podłączone? Odłączyć i ponownie podłączyć oba końce przewodu niskiego napięcia (C).
  • Czy przewód niskiego napięcia (C) nie jest uszkodzony? Sprawdzić, czy nie ma widocznych uszkodzeń wzdłuż przewodu niskiego napięcia i jego końców.
  • ‎W niektórych modelach robotów koszących można sprawdzić, czy przewód niskiego napięcia jest uszkodzony, podłączając zasilacz (B) bezpośrednio do gniazda zasilania (D) stacji ładującej. Jeśli kontrolka stacji ładującej zacznie świecić, najprawdopodobniej przewód niskiego napięcia jest uszkodzony. Ten test działa w przypadku wszystkich robotów koszących Automower® z wyjątkiem 440, 440 z zestawem Automower Connect, 450X Nera, 450X Nera z zestawem EPOS Plug-in, 450X i 435X AWD, ponieważ modele te mają inny rodzaj przewodu niskiego napięcia.
  • Czy używasz właściwego przewodu niskiego napięcia? Przewód niskiego napięcia nie jest taki sam dla wszystkich modeli urządzenia. W przypadku posiadania kilku przewodów niskiego napięcia należy upewnić się, że używany jest właściwy.

Jeśli powyższe wskazówki nie rozwiązały problemu lub stacja ładująca przestała działać po burzy, skontaktuj się z lokalnym dilerem Husqvarna.

Czy ten artykuł był pomocny?