Dioda LED ładowania miga na ładowarce BLi-X

Podczas ładowania akumulatora BLi-X Husqvarna można dostrzec, że miga dioda LED ładowania na ładowarce.

Dioda LED ładowania na ładowarce miga na zielono

Odchylenia temperatury

Akumulator BLi-X może być zbyt zimny lub zbyt gorący do ładowania:

  • Odczekaj, aż akumulator ostygnie, lub ogrzej go. Akumulator BLi można pozostawić w ładowarce. Ładowanie rozpocznie się automatycznie, gdy osiągnie dopuszczalny zakres temperatur do ładowania.
  • Jeśli akumulator ma właściwą temperaturę, można go ponownie naładować.
  • Ładowarkę można użytkować w temperaturach otoczenia od 5°C (41°F) do 40°C (104°F). Jeśli temperatura akumulatora jest niższa niż 5°C (41°F) lub przekracza 50°C (122°F), akumulator nie zostanie naładowany.

Dioda LED ładowania na ładowarce miga na czerwono

  • Akumulator należy odłączyć od ładowarki.
  • Wyciągnij wtyczkę ładowarki i odczekaj kilka minut.
  • Ponownie podłącz ładowarkę do gniazda ściennego i podłącz akumulator do ładowarki.

Jeśli dioda LED ładowania na ładowarce nadal miga na czerwono, skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym dilerem Husqvarna.

Dioda LED ładowania na ładowarce świeci na czerwono

  • Wyciągnij wtyczkę,
  • Odczekaj kilka minut i ponownie podłącz ładowarkę.

Jeśli dioda LED ładowania ponownie zmieni kolor na czerwony, skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym dilerem Husqvarna.

Czy ten artykuł był pomocny?