Czyszczenie dyszy myjki ciśnieniowej

Podczas korzystania z myjki ciśnieniowej dysza może się zabrudzić i zatkać.

Jeśli dysza zostanie zatkana, może to doprowadzić do odcięcia dopływu wody z urządzenia.

Dlatego konieczne jest czyszczenie dyszy od czasu do czasu.

Czyszczenie dyszy myjki ciśnieniowej

OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do konserwacji urządzenia należy ustawić wyłącznik zasilania w położeniu WYŁ. (0) i odłączyć wtyczkę zasilania od źródła zasilania.

  1. Wyjąć małą igłę do czyszczenia z urządzenia.
  2. Wymontować dyszę z uchwytu pistoletu/spryskiwacza.
  3. Oczyścić dyszę za pomocą igły do czyszczenia.
Czy ten artykuł był pomocny?
Dowiedz się więcej
dyszakonserwacja