Roboty koszace08.02.2024

Co to jest koszenie systematyczne?

Koszenie systematyczne to funkcja, która umożliwia robotowi koszącemu Automower® z technologią EPOS™ systematyczne koszenie trawy w trybie równoległych przejazdów i tworzenie efektu pasów na trawniku.

Jest ona obecnie dostępna w następujących modelach:

 • Automower® 320 NERA, 430X NERA i 450X NERA z technologią EPOS™
 • Automower® 520 EPOS™ i 550 EPOS™
 • CEORA™

Zalety koszenia systematycznego w porównaniu z koszeniem nieregularnym

 • Zwiększa wydajność roboczą o co najmniej 50% w przypadku typowych trawników domowych.
 • Na otwartych obszarach, takich jak boiska piłkarskie i inne duże tereny zielone, wydajność robocza może wzrosnąć nawet o 100%.
 • Pozwala uzyskać bardziej przewidywalne czasy koszenia na wyznaczonych obszarach pracy.
 • Zapewnia trzy różne schematy koszenia — równoległy, szachownica i trójkątne kształty — tworząc efekt pasów na trawniku.
 • Umożliwia elastyczny wybór kierunku koszenia, dzięki czemu zapewnia optymalne pokrycie obszaru i dobry stan trawy.

Wybór schematów

Istnieją trzy schematy koszenia systematycznego do wyboru:

 • Schemat równoległy: robot koszący porusza się po trawniku równoległymi przejazdami. Rozpoczyna każdą sesję koszenia w wyznaczonym rogu trawnika i porusza się w tym samym kierunku, tworząc efekt pasów.
 • Schemat szachownicy: robot koszący kosi cały trawnik w jednym kierunku, a podczas następnej sesji kosi pod kątem 90 stopni w stosunku do poprzedniego koszenia. Zmienia kierunek między sesjami, tworząc wzór szachownicy na trawniku.
 • Schemat trójkątnych kształtów: robot koszący kosi cały trawnik w jednym kierunku, a podczas następnej sesji kosi pod kątem 60 stopni w stosunku do poprzedniej. Zmienia kierunek między sesjami, tworząc wzór trójkątnych kształtów na trawniku. W przypadku tego schematu pasy na trawniku są mniej widoczne niż w przypadku schematu równoległego lub szachownicy.

Jak wybrać schemat koszenia?

Aby wybrać schemat koszenia, należy wykonać następujące czynności:

 • Otwórz aplikację Automower® Connect.
 • Przejdź do sekcji mapy > Wybierz obszar > Wybierz schemat.
 • Ustaw kierunek schematu poprzez zdefiniowanie dwóch punktów na mapie. Punkty te można powiązać z istniejącymi punktami odniesienia na mapie, aby dopasować kierunek do instalacji.
 • Wybierz preferowany schemat: równoległy, szachownica lub trójkątne kształty.

Koszenie systematyczne a nieregularne

Wybór pomiędzy koszeniem systematycznym a nieregularnym zależy od charakterystyki trawnika i osobistych preferencji.

Kiedy wybrać koszenie systematyczne?

 • Koszenie systematyczne jest najbardziej odpowiednie w przypadku płaskich, otwartych obszarów z niewielką liczbą przeszkód, takich jak duże ogrody, boiska piłkarskie lub pola golfowe.
 • Sprawdza się też, kiedy chcemy uzyskać efekt pasów na trawniku.

Kiedy wybrać koszenie nieregularne?

 • Koszenie nieregularne sprawdza się idealnie w przypadku trawników ze zboczami, złożonych obszarów pracy i obszarów z dużą liczbą przeszkód, takich jak trampoliny lub klomby.
 • Także wtedy, gdy chcemy uzyskać równomierny efekt, ponieważ trawnik jest koszony jednakowo ze wszystkich kierunków.

Łączenie koszenia systematycznego i nieregularnego

Istnieje możliwość przypisania koszenia systematycznego do niektórych obszarów trawnika, a nieregularnego do pozostałych.

Łącząc koszenie systematyczne i nieregularne w swoim ogrodzie, weź pod uwagę następujące scenariusze:

 • Jeśli nieregularny obszar pracy zaplanowano przed systematycznym, robot koszący rozpocznie koszenie od obszaru nieregularnego. Gdy rozpocznie się zaplanowany czas dla obszaru z koszeniem systematycznym, robot koszący przeniesie się do tego obszaru, dokończy koszenie, a następnie powróci do obszaru koszenia nieregularnego i pozostanie tam aż do upłynięcia zaplanowanego czasu.
 • Jeśli zaplanowano, że koszenie obszaru nieregularnego ma rozpocząć się równocześnie z koszeniem obszaru systematycznego, robot koszący zacznie pracę w obszarze, który nie był koszony przez dłuższy czas.

Jak działa koszenie systematyczne?

Mapowanie ogrodu

Po zakończeniu instalacji robot koszący tworzy ścieżkę koszenia w oparciu o wstępnie wybrany kierunek koszenia oraz kształt trawnika i znane przeszkody, takie jak wyspy i strefy niedostępne.

Rozpoczynanie koszenia

Robot koszący rozpoczyna koszenie w wybranym przez siebie rogu trawnika. Następnie kontynuuje koszenie wzdłuż obliczonych ścieżek, zachowując niewielkie przesunięcie między każdą kolejną sesją koszenia, aby zapobiec powstawaniu śladów i zapewnić pełne pokrycie.

Kończenie procesu koszenia

Robot koszący kontynuuje koszenie do momentu ukończenia całego obszaru lub upłynięcia zaplanowanego czasu. Koszenie końcowe wzdłuż obwodu zapewnia usunięcie pominiętej trawy wzdłuż granicy i przeszkód.

Koszenie systematyczne i planowanie

Podczas korzystania z funkcji koszenia systematycznego należy pamiętać o następujących wskazówkach dotyczących planowania:

 • Robot koszący samoczynnie zaparkuje, kiedy ukończy obszar pracy przed zakończeniem zaplanowanej sesji koszenia.
 • Jeśli obszar nie zostanie ukończony podczas jednej sesji koszenia, robot koszący rozpocznie następną zaplanowaną sesję w miejscu, w którym zakończyła się poprzednia sesja.
 • Jeśli trawnik nie jest całkowicie skoszony po zakończeniu sesji, wydłuż zaplanowane godziny, aby dać urządzeniu więcej czasu na koszenie.
 • Jeśli na ten sam dzień zaplanowano kolejną sesję koszenia w tym samym obszarze pracy, robot koszący ponownie skosi ten obszar.
 • Sesja koszenia zostanie przerwana w przypadku zmiany ustawień mapy wirtualnej lub schematu oraz w sytuacji, gdy obszar roboczy nie zostanie ukończony w ciągu 72 godzin.
 • Postęp koszenia można monitorować za pomocą aplikacji Automower® Connect. Po zakończeniu sesji zostanie wyświetlony komunikat „Ukończone obszary”.

Koszenie systematyczne i unikanie przedmiotów

Gdy koszenie systematyczne jest włączone, a robot koszący wykrywa nieoczekiwany przedmiot na trawniku, zatrzymuje się on przed przedmiotem i kontynuuje koszenie zgodnie z planem (żółte linie na poniższej ilustracji), unikając obszaru, w którym znajduje się przedmiot. Obszar za przedmiotem pozostaje nieskoszony do momentu, kiedy zostanie skoszona reszta zaplanowanego obszaru.

Po ukończeniu zaplanowanego obszaru robot koszący przemieszcza się do nieskoszonego obszaru za obiektem, aby dokończyć koszenie (czerwone linie na poniższej ilustracji).

Należy pamiętać, że wszelkie nieskoszone obszary liczące poniżej 1 metra między nieoczekiwaną przeszkodą a wirtualną granicą pozostaną nieskoszone.

Koszenie systematyczne: informacje i wskazówki

 • Aby uzyskać optymalne pokrycie obszaru i dobry stan trawy, zalecamy zmiany kierunku koszenia. Dzięki temu wszystkie obszary trawnika są równomiernie koszone i utrzymywane.
 • W przypadku trawników pochyłych zalecamy ustawienie kierunku schematu prosto w górę zbocza, aby zapobiec uszkodzeniu trawy.
 • W przypadku obszarów pracy z przeszkodami należy utworzyć wokół przeszkód strefy niedostępne EPOS™ i wybrać schemat o różnych kierunkach, aby uzyskać dobre efekty koszenia.

Skontaktuj się z lokalnym dilerem Husqvarna, jeśli potrzebujesz dalszej pomocy przy instalacji lub obsłudze robota koszącego Automower®.

Czy ten artykuł był pomocny?