Co to jest brama Husqvarna Fleet Services™ i jak ją skonfigurować?

Co to jest brama Husqvarna Fleet Services™?

Brama Husqvarna Fleet Services™ to urządzenie typu tablet lub podobne z zainstalowaną aplikacją Husqvarna Fleet Services™ Gateway. Służy do przesyłania danych z maszyn do Husqvarna Fleet Services™. Brama umożliwia również łączenie nowych maszyn z Husqvarna Fleet Services™.

Husqvarna zaleca skonfigurowanie bramy dla Husqvarna Fleet Services™, na przykład poprzez zamocowanie bramy w stałym punkcie, takim jak ściana w miejscu przechowywania sprzętu.

Po powrocie sprzętu do miejsca przechowywania na koniec dnia jest on automatycznie wykrywany, a brama przesyła dane do systemu Husqvarna Fleet Services™. Jest to szczególnie przydatne, jeśli w ciągu dnia urządzenia były użytkowane poza zasięgiem łączności Bluetooth.

Uwaga: Aplikacja Husqvarna Fleet Services™ Gateway jest dostępna tylko dla systemu Android.

Konfigurowanie bramy Husqvarna Fleet Services™

Aby skonfigurować bramę Husqvarna Fleet Services™, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

 1. Pobierz aplikację Husqvarna Fleet Services™ Gateway ze sklepu Google Play.
 2. Otwórz aplikację Husqvarna Fleet Services™ Gateway. Jeśli aplikacja zostanie otwarta po raz pierwszy, należy zalogować się przy użyciu konta użytkownika Husqvarna Fleet Services™. Może to być dowolne konto Husqvarna. Jeśli korzystasz z wielu bram, zalecamy skonfigurowanie ich z różnymi kontami Husqvarna. W ten sposób można zresetować hasło jednej bramy bez konieczności aktualizacji hasła wszystkich bram (które mogą być umieszczone w różnych miejscach obszaru roboczego). Więcej informacji na temat uproszczenia zarządzania bramą za pomocą poczty Gmail można znaleźć w sekcji Korzystanie z jednego konta Gmail do obsługi wielu bram.
 3. Określ, czy brama ma być używane jako brama stacjonarna, czy też mobilna.
  • Brama stacjonarna jest przeznaczona do użytku w warsztatach, magazynach lub podobnych miejscach, w których maszyny są przechowywane po pracy. Upewnij się, że brama jest podłączona do ładowarki, ekran jest włączony, oraz że urządzenie ma zawsze dostęp do sieci Wi-Fi.
  • Brama komórkowa jest przeznaczona do użytku w terenie, na przykład w pojazdach używanych do transportu maszyn do pracy lub przez operatora. Aplikacja nie musi być otwarta na pierwszym planie; może być używana nawet wtedy, gdy użytkownik wyłączy ekran urządzenia.
 4. W razie potrzeby określ lokalizację, w której ma być używana brama.
  • Jeśli konfigurujesz bramę stacjonarną, zalecamy ustawienie lokalizacji. Oznacza to, że brama zawsze zgłasza tę konkretną lokalizację dla wszystkich maszyn zarejestrowanych w pobliżu.
  • Jeśli konfigurujesz bramę mobilną, zalecamy pominięcie tego kroku, ponieważ prawdopodobnie będziesz przemieszczać się z bramą i tym samym cały czas będziesz otrzymywać nowe zarejestrowane lokalizacje.
 5. Nazwij bramę. Nadaj swojej bramie unikalną nazwę, która łatwo odnosi się do określonej lokalizacji bramy.

Brama zostanie skonfigurowana i rozpocznie przesyłanie danych maszyny oraz monitorowanie jej lokalizacji.

Uwaga: w razie potrzeby ustawienia można zmienić później. Wystarczy otworzyć ustawienia w prawym górnym rogu i wprowadzić żądane zmiany.

Czy ten artykuł był pomocny?