Chainsaw 135 Mark ll
Produkty i innowacje

Paliwo E10 do maszyn Husqvarna

Ze względu na rosnące zagrożenie globalnym ociepleniem konieczne jest zmniejszenie emisji CO2. Jednym z działań podejmowanym w tym celu przez kraje europejskie jest stosowanie większej ilości składników odnawialnych w paliwie. W wielu krajach zmieniono w ostatnim czasie — lub zamierza się zmienić w najbliższej przyszłości — paliwo standardowe na roztwór etanolu w benzynie (E10) o stężeniu 10%. Ta zmiana obniży emisję gazów cieplarnianych z naszych produktów, a tym samym zmniejszy nasz ślad węglowy.