Instrukcje i przewodniki

Husqvarna Automower® — robot koszący i instalacja przewodu ograniczającego

Zmaksymalizuj potencjał kosiarki, zapewniając prawidłową instalację w ogrodzie. Oto nasz łatwy do przestrzegania przewodnik krok po kroku i film instruktażowy, które pomogą zainstalować przewód ograniczający.

Przewodnik wideo

Prosty przewodnik wideo na temat instalacji robota koszącego Husqvarna z przewodami ograniczającymi. Kliknij tutaj, aby uzyskać pomoc w instalacji bez użycia przewodu ograniczającego.

Krok 1. Pobieranie aplikacji Automower® Connect

Aplikację Automower® Connect można pobrać ze sklepu AppStore lub Google Play. Po pobraniu zarejestruj się i utwórz konto Husqvarna. Zaloguj się na konto Husqvarna w aplikacji i wybierz kosiarkę.

Krok 2. Parowanie kosiarki z aplikacją

Włącz kosiarkę i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji. Uwaga: Jeśli poziom naładowania akumulatora jest niski, należy wykonać tę czynność po kroku 4.

Krok 3. Ustawianie stacji ładującej

Znajdź najlepsze miejsce dla stacji ładującej. Należy ją umieścić na płaskiej, poziomej powierzchni z otwartą przestrzenią z przodu. Podłącz przewód niskiego napięcia zasilacza do stacji ładującej i zasilacza, a następnie podłącz zasilacz do gniazda ściennego 100–240 V. Dotyczy modeli Automower® Aspire R4 i Automower® 320 NERA: aby robot koszący automatycznie pobierał i instalował nowe aktualizacje oprogramowania sprzętowego, stacja ładująca musi znajdować się w obszarze z zasięgiem sieci Wi-Fi.

Illustration Use Quick Guide image

Krok 4. Ładowanie kosiarki

Podłącz stację ładującą, a następnie umieść w niej kosiarkę i włącz ją w celu naładowania. W aplikacji będzie można zobaczyć, że kosiarka się ładuje.

Quickguide illustration: plug in charging station

Krok 5. Układanie przewodu ograniczającego i doprowadzającego

Poprowadź przewód ograniczający wzdłuż krawędzi trawnika tak, aby utworzył on pętlę wokół obszaru pracy. Użyj kartonowej linijki, umieszczonej w górnej części obudowy kosiarki, aby zmierzyć optymalną odległość do ułożenia przewodu wzdłuż krawędzi trawnika i utworzenia wysp wokół przeszkód, na przykład drzew.

Ułóż przewód:

  • 10 cm (4 cale) od przeszkód, które są niższe niż 1 cm (0,4 cala), np. ścieżki
  • 30 cm (12 cali) od przeszkód o wysokości od 1 do 3,5 cm (0,4 do 1,4 cala), np. rabata kwiatowa
  • 35 cm (14 cali) od przeszkód, które są wyższe niż 3,5 cm (1.4 cala), np. ściana
Utwórz pętlę za pomocą przewodu w miejscu, w którym przewód doprowadzający zostanie później podłączony, aby zapewnić wystarczającą ilość przewodu do połączenia z przewodem doprowadzającym. Przymocuj przewód do podłoża za pomocą kołków znajdujących się w zestawie montażowym.
 
Ze stacji ładującej poprowadź przewód doprowadzający przez trawnik do punktu na pętli ograniczającej, w którym wykonane zostanie połączenie. Należy unikać układania przewodu pod kątem ostrym. Więcej informacji można znaleźć w filmie.
Illustration Use Automower Installation Quick Guide (Next Web)

Krok 6. Podłączanie przewodu ograniczającego i przewodu doprowadzającego do stacji ładującej

Przewód doprowadzający prowadzi robota koszącego do odległych części trawnika i pomaga mu w odszukaniu stacji ładującej. Połóż przewód doprowadzający pod stacją ładującą, co najmniej 1 m (3,3 stopy) w linii prostej od jej przedniej krawędzi.
 
Uwaga: W przypadku kosiarki Automower® Aspire™ R4 konieczne jest zainstalowanie przewodu doprowadzającego, który należy przymocować do spodu płyty podstawy stacji ładującej za pomocą trzech zacisków.
 
Otwórz złącza i ułóż końce przewodów w zagłębieniach.
Zaciśnij złącza przy użyciu kombinerek. Odetnij nadmiar przewodu ograniczającego: w odległości 1–2 cm (0,4–0,8 cala) od każdego ze złączy.
 
Podłącz złącza do styków oznaczonych literami L (po lewej stronie) oraz R (po prawej stronie) stacji ładującej. Ważne jest, aby prawy przewód podłączyć do styku po prawej stronie, a lewy do styku po lewej stronie. Zamocuj złącze do styku oznaczonego GUIDE na stacji ładującej.
Quickguide illustration: attach wires to charging station

Krok 7. Podłączanie przewodu doprowadzającego do przewodu pętli ograniczającej

Przetnij przewód ograniczający za pomocą szczypiec do cięcia drutu w środku pętli wykonanej w kroku 5. Podłącz przewód doprowadzający do dwóch końców przyciętego przewodu ograniczającego za pomocą dołączonej złączki. Mocno zaciśnij złączkę, używając do tego celu kombinerek. Na stacji ładującej powinna świecić się zielona kontrolka w sposób ciągły. Sprawdź różne stany kontrolki i ich znaczenie poniżej:
 
Zielone światło ciągłe — prawidłowy sygnał pętli ograniczającej.
Zielone migające światło — tryb ECO jest włączony.
Niebieskie migające światło = usterka w pętli ograniczającej.
Czerwone migające światło — usterka anteny stacji ładującej.
Czerwone światło ciągłe — usterka w płytce drukowanej lub nieprawidłowe zasilanie w stacji ładującej. Usterka powinna być naprawiona przez technika w autoryzowanym serwisie.
Żółte migające światło — (tylko model Automower® Aspire™ R4) usterka przewodu doprowadzającego.
Illustration Use Automower Installation Quick Guide (Next Web)

Krok 8. Ustawianie harmonogram w aplikacji i rozpoczynanie koszenia

Teraz można rozpocząć koszenie trawnika. Włącz kosiarkę i wprowadź kod PIN. Aplikacja zawiera dodatkowe wskazówki i informacje, które pomogą zoptymalizować pracę kosiarki, oszczędzając czas i pomagając osiągnąć idealny trawnik przez całą dobę.
 
W przypadku kosiarki Automower® Aspire™ R4 więcej informacji można znaleźć w skróconej instrukcji obsługi, która znajduje się w sekcji „Instrukcje obsługi i dokumenty”.
Automower 305/310 Mark II/315 Mark II with AMC screenshot schedule

Łączność

Istnieją różne sposoby łączenia kosiarki z aplikacją Automower® Connect. W zależności od modelu, można połączyć ją za pomocą jednej lub kilku z poniższych metod.
  • Bluetooth zapewnia łączność w zasięgu 30 metrów od kosiarki.
  • Sieć Wi-Fi na potrzeby łączności w dowolnym miejscu, gdy kosiarka jest podłączona do sieci Wi-Fi.
  • Sieć komórkowa na potrzeby łączności w dowolnym miejscu.
Więcej informacji można znaleźć w pełnej instrukcji obsługi w aplikacji Automower® Connect lub na stronie Husqvarna.com.