Verhalen & inspiratie

Indrukwekkende winnaar: Husqvarna Automower®

Showtime! Het moment van de waarheid is aangebroken, de resultaten zijn binnen. Na drie maanden hebben we eindelijk ons antwoord op de vraag: Levert een door een Automower®-robotmaaier verzorgd voetbalveld een beter sportveld op dan een met een conventionele cirkelmaaier gemaaid veld? Onze scheidsrechter en jury, terug op de plek waar het om draait, is Simeon Liljenberg, hoofd terreinverzorging in het nationale voetbalstadium van Zweden, Friends Arena. Klaar? Daar gaan we.

Het hoofdvoetbalveld van Månsarp IF in Zweden werd tijdens de vreemde en moeilijke lente en zomer van 2020 drie maanden lang dubbel verzorgd. Aan de ene kant met een conventionele cirkelmaaier, aan de andere kant met een Husqvarna 550 Automower®-robotmaaier.

Men zegt wel dat je als bewijs de proef op de som moet nemen. Nu zit de proef van het maaien als bewijs in de conditie van het veld – een sportveld waarvan het gras zorgvuldig wordt geanalyseerd en beheerd door Simeon Liljenberg.

Na iets meer dan drie maanden is Simeon weer bij Månsarp gaan kijken of er enig noemenswaardig verschil tussen de twee kanten is.

''Mij viel meteen al het kleurverschil van de beide kanten op. De Automower®-kant zag er donkerder groen uit, met minder geel erin. Dat zegt me direct dat die kant gezonder is.''

Dit is echter niet voldoende bewijs. Dus sloeg Simeon aan het analyseren met de gespecialiseerde middelen die bij zijn vak horen. De toestand van de planten en de bodem en de algehele conditie van de twee kanten worden zorgvuldig gevolgd en vergeleken. En na een luttele drie maanden zijn er al merkbare verschillen tussen de met Automower® verzorgde kant en de met de cirkelmaaier gemaaide kant.

Automower sports content - story # 6 photos

Vlijmscherpe sneden

Automower®-kant laat vlijmscherp gesneden grassprieten zien, terwijl de andere kant – bij tijd en wijle – meer afgescheurd of versnipperd dan gesneden lijkt. Het 'scheuren' van het gras werkt allesbehalve bevorderlijk. Het gras wordt er onnodig vatbaar voor ziekten en schimmelvorming door. Hoe minder iedere afzonderlijke plant schade oploopt, hoe gezonder en groener het algehele resultaat wordt.

''Een scherpe, nette snede stimuleert de groei van de plant'', zegt Simeon. ''Grove sneden doen het gras geen goed. In het ergste geval verzwakt de plant en verliest die zijn weerstand.''

ROI-calculator

Bekijk snel wanneer Automower® rendabel wordt

Automower ROI calculator

De worteldiepte

Uit de onderzoeksgegevens van Simeon blijkt dat het gras aan de met Automower® gemaaide kant diepere wortels vertoont, gemiddeld 2 centimeter dieper. Diepere wortels zijn een teken van een gezondere en robuustere plant.

De bodemomstandigheden

De door een conventionele maaier verzorgde kant van het veld is beduidend harder dan de met Automower® verzorgde kant. Het sportveld is compacter en 'veert' minder. Simeon stelt dat vast met behulp van een zogeheten Clegg Hammer en een stuiterende voetbal. Nog een verschil waarin de Automower®-kant als beste uit de bus komt.

Automower sports content - story # 6 photos

Betere sportomstandigheden

Betere sportomstandigheden: team Automower® wint dus overtuigend. En voor voetbalveldbeheerders over de hele wereld valt er ook winst te behalen als ze van conventioneel maaien op Husqvarna Automower®-robotmaaiers overstappen. Niet alleen met een beter ogend en presterend veld, maar evenzeer door minder mensuren aan handmatig maaien te besteden. In het geval van Månsarp zijn er tijdens de proefperiode van drie maanden aan de conventioneel gemaaide kant zo’n 40 arbeidsuren in gestopt.

''Dat klopt inderdaad'', vertelt Simeon. “De verschillen zijn vrij duidelijk: mijn deskundige oordeel is dat de Automower®-kant er in alle opzichten gezonder bij ligt en minder irrigatie nodig heeft. Dat levert dan weer waterbesparing op. Kortom, Automower® heeft het beter gedaan, met veel betere resultaten en een beter veld.”