Ωθούμενα χλοοκοπτικά μπαταρίας

(16)

Μπορντουροψάλιδα μπαταρίας

(13)

Φυσητήρες φύλλων μπαταρίας

(10)