1/5
Μετάδοση κίνησης
Ώθηση
Επιφάνεια εργασίας
800 m²
HUSQVARNA LC 247i - 970 54 20‑01

Δεν συμπεριλαμβάνεται

  • BioClip® κιτ
  • Τάπα χορτολιπάσματος (BioClip)
  • Battery
  • Battery charger
 
 
 
 
 
 

Περιγραφή προϊόντος

Efficient, ergonomic battery lawn mower for midsize gardens This battery lawn mower has a large cutting width so you can take care of medium-sized lawns easily and efficiently. Adjustable handle, easy to reach bail and quick and easy cutting height adjustment offer great ergonomics. The handle and collecting bag fold flat for better storage, and front and rear handles help with lifting. Features the SavE™ mode for a great cut with less energy, and PowerBoost to handle thicker grass. Compatible with our 36V battery system.

Σχετικό περιεχόμενο

Εμφάνιση 10 από 16