Automower®11.2.2024

Rajakaapelin asentaminen Automower®-asennukseen

Leikattava alue rajataan rajakaapelilla, jotta robottiruohonleikkuri tietää, mistä leikata. Oikeanlaisella asennuksella varmistat, että ruohonleikkuri navigoi pihallasi tehokkaasti. Ruohonleikkurin anturit kertovat, kun robottiruohonleikkuri lähestyy rajakaapelia.

Tässä oppaassa annetaan vaiheittaiset ohjeet rajakaapelin sijoittamisen suunnitteluun ja sen asentamiseen.

Suunnitteleminen ja valmisteleminen

Hahmottele työskentelyalue

 • Tee luonnos, joka sisältää kaikki pihasi esteet ja haasteelliset kohdat.
 • Etsi paras sijainti latausasemalle, rajakaapelille ja hakukaapelille.
 • Voit hyödyntää tässä asennusesimerkkejämme.

Automower®-asennusluonnos

Tutustu latausaseman sijoittamiseen

Määritä liitäntäpisteet

 • Suunnittele etukäteen kohta, jossa hakukaapeli liitetään rajakaapeliin.
 • Jätä liitäntäkohtaan 10 cm:n silmukka. Tämä helpottaa hakukaapelin ja rajakaapelin yhdistämistä.

Leikkaa nurmikko ennen asennusta

 • Varmista, että nurmikko on leikattu ennen kaapelin asentamista, jotta se ei nouse nurmikosta.

Kaapelin asentaminen

Aloita asennus latausaseman takaa

 • Aloita rajakaapelin asennus latausaseman takaa ja päätä se samaan paikkaan.
 • Jätä 50 cm ylimääräistä kaapelia latausasemaan liittämistä varten.

Rajakaapelin asentaminen

 • Asenna rajakaapeli koko työalueen ympärille.

Kaapelin kiinnittäminen tukikepeillä

 • Aseta tukikepit tasaisille nurmialueille noin 70 cm:n etäisyydelle toisistaan.
 • Varmista, että kaapeli on kiinnitetty tiukasti maahan, jotta leikkuri ei juutu siihen kiinni ja leikkaa sitä.
 • Tarkista, onko nurmikolla epätasaisia alueita, ja kiinnitä kaapeli tarvittaessa ylimääräisillä tukikepeillä.

Hautaa kaapeli maahan

 • Tee nurmikkoon vako lapiolla.
 • Asenna raja- tai hakukaapeli maahan 1–20 cm:n syvyyteen.
 • Tämä on suositeltavaa epätasaisella nurmikolla tai jos haluat piilottaa kaapelin.

Vinkit kaapelien sijoittamiseen

Latausaseman sijaintivaihtoehdot

Latausasemalle johtava rajakaapeli voidaan sijoittaa eri tavoin. Valitse omiin tarpeisiisi parhaiten sopiva vaihtoehto. Katso alla oleva kuva.

 • Vaihtoehto 1: Asenna kaapeli kokonaan latausaseman ulkopuolelle.
 • Vaihtoehto 2: Asenna kaapeli latausaseman levyn alle. Varmista, että vähintään puolet latausaseman levystä pysyy työalueella.

Rajakaapelin asentamisen aloittaminen latausasemasta

 • Automower® Aspire™ R4: valitse vaihtoehdon 2 sijaan vaihtoehto 3, jossa kaapelit kulkevat suorassa linjassa sivulle ja latausaseman ympäri (katso alla oleva kuva).

Kytke kaapelin molemmat päät latausasemaan

Esteiden ja rajakaapelin välinen etäisyys

Leikkuri ohittaa kaapelin ennen kuin se pysähtyy, joten kaapeli on asetettava eri etäisyyksien päähän esteistä.

 • Käytä mukana toimitettua Automower®-viivoitinta varmistaaksesi, että kaapeli on oikean etäisyyden päässä esteistä.
 • Viivoittimessa on kolme etäisyyttä: lyhyt, keskipitkä ja pitkä. Tarkat etäisyydet vaihtelevat mallin mukaan. Katso mallisi tarkat etäisyydet käyttöoppaasta.

Yleisiä suosituksia

 • Aseta rajakaapeli 35 cm:n päähän esteestä, joka on yli 5 cm korkea.
 • Aseta rajakaapeli 30 cm:n päähän esteestä, joka on 1–5 cm korkea.
 • Aseta rajakaapeli 10 cm:n päähän esteestä, joka on alle 1 cm korkea.
 • Aitojen ja seinien kaltaisten kovien esteiden edessä on käytettävä pisintä etäisyyttä, sillä muuten leikkuri törmää kovaan esteeseen aina kääntyessään.
 • Kukkapenkeille ja pensaille riittää keskipitkä etäisyys, sillä niissä ei ole törmäysvaaraa. Jos etäisyys on lyhyempi, leikkuri voi mennä reunan yli ja juuttua kiinni. Pidempää etäisyyttä käytettäessä leikkuri jättää lähellä reunaa olevan ruohon leikkaamatta.
 • Lähellä nurmikkoa olevien kivettyjen polkujen vieressä kannattaa käyttää viivoittimen lyhintä etäisyyttä. Leikkuri kääntyy osittain polun puolella, joten ruohoa ei jää leikkaamatta.
 • Käytä keskipitkää etäisyyttä sorapoluilla, joissa leikkuri voi juuttua kiinni.
 • Leikkurin voi antaa ylittää kovapintaiset polut.
 • Uima-altaiden tai lampien ympärillä on turvallisuussyistä oltava vähintään 15 cm:n korkuinen suoja.

Etäisyydet ovat suuntaa antavia. Voit optimoida leikkuutuloksen säätämällä rajakaapelia, kun olet oppinut, miten leikkuri leikkaa nurmikkosi.

Saarekkeet, käytävät ja sivualueet

Saarekkeet

 • Luo saarekkeita estääksesi ruohonleikkuria pääsemästä tietyille alueille, kuten kukkapenkkeihin tai kivikkopuutarhoihin.
 • Lisätietoja saarekkeista

Käytävät

 • Käytävien avulla voit yhdistää kaksi työalueen osaa.
 • Jos käytävään on asennettu hakukaapeli, rajakaapelien välinen vähimmäisetäisyys käytävän kummallakin puolella on 60 cm.
 • Jos työskentelyalueella on käytävä, johon ei ole asennettu hakukaapelia, rajakaapelien välinen vähimmäisetäisyys käytävän kummallakin puolella on 2 m.
 • Lisätietoja käytävistä

Sivualueet

 • Voit luoda sivualueen, jos työalue sisältää kaksi aluetta, jotka eivät ole yhteydessä toisiinsa käytävällä.
 • Työalue, jolla latausasema sijaitsee, on pääalue.
 • Lisätietoja sivualueista
Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Lisätietoja aiheesta
robottiruohonleikkuriasennus