Automower®11.2.2024

Käytävän luominen Automower®-asennuksessa

Automower®-asennuksessa käytävä on työalueen kapea osa, jonka kummallakin puolella on työalueen kaksi osaa yhdistävä rajakaapeli. Robottiruohonleikkuri kulkee käytävän läpi työalueen toiseen osaan.

Kaikissa Automower®-malleissa* on automaattinen käytävänhallintatoiminto, joka auttaa Automower®-leikkuria kulkemaan kapeilla käytävillä ja vähentää renkaanjälkiä nurmikolla.

*Lukuun ottamatta Automower® 105 -mallia.

Automower®-leikkuri kulkee käytävän läpi

Raja- ja hakukaapelin asentaminen käytävälle

Kun rajakaapeli asennetaan käytävään, jossa ei ole hakukaapelia, suositeltu vähimmäisetäisyys käytävän kummallakin puolella olevien rajakaapelien välillä on kaksi metriä. Jos hakukaapelia käytetään ohjaamaan leikkuri käytävän läpi, suositeltu vähimmäisetäisyys rajakaapelien välillä on 60 cm.**

Varmista hakukaapelia asennettaessa, että haku- ja rajakaapelin välinen etäisyys on kuvan mukaisesti vähintään 30 cm.

Automower®-leikkurin etäisyydet käytävillä

Laite kulkee aina hakukaapelin vasemmalla puolella latausasemaan päin katsottuna. Hakukaapelin vasemmalle puolelle on jätettävä mahdollisimman paljon vapaata tilaa.

Jos robottiruohonleikkuri jää jumiin seuratessaan raja- tai hakukaapelia käytävän läpi, säädä käytävän leveyttä.

**Suosittelemme 435X AWD- ja 535 AWD -malleille vähintään kaksi metriä leveitä käytäviä, jotta leikkuutulos olisi hyvä.

Järjestelmällinen käytävien leikkaaminen

Jotkin Automower®-malleista tukevat järjestelmällistä käytävien leikkaamista. Tämä toiminto parantaa leikkuutulosta kapeilla käytävillä, sillä leikkuri siirtyy automaattisesti satunnaisesta leikkuukuviosta järjestelmälliseen tilaan kapeilla käytävillä. Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää hakukaapelin asentamista.

Robottiruohonleikkuri seuraa hakukaapelia käytävään ja alkaa leikata järjestelmällisesti asetetun matkan päässä latausasemasta. Käytävän päättyessä leikkuri alkaa taas leikata normaalisti. Jos käytävän päässä on umpikuja, leikkuri kääntyy ympäri ja leikkaa nurmikon takaisin käytävän läpi.

Automower® leikkaa käytävällä järjestelmällisesti

Järjestelmällisen käytävien leikkaamisen määrittäminen

Aloita mittaamalla etäisyys latausasemasta hakukaapelia pitkin kapean käytävän alkuun (sisäpuoli). Määritä sitten asetukset Automower® Connect -sovelluksen tai leikkurin näytön avulla.

Automower® Connect -sovelluksessa:

  1. Valitse Lisää > Asetukset > Asennus > Aluekattavuus.
  2. Ota Järjestelmällinen käytävien leikkaaminen käyttöön.
  3. Aseta mitattu etäisyys.
  4. Määritä, kuinka usein haluat leikkurin käyttävän järjestelmällinen käytävien leikkaaminen -toimintoa.

Leikkurin näytössä:

  1. Siirry kohtaan Asennus > Aluekattavuus > Alue 1–3 > valitse alue.
  2. Valitse Kuinka kauas? ja aseta mitattu etäisyys.
  3. Valitse Kuinka usein? ja määritä, kuinka usein haluat leikkurin käyttävän järjestelmällinen käytävien leikkaaminen -toimintoa.
  4. Siirry kohtaan Asennus > Aluekattavuus > Lisää.
  5. Ota Järjestelmällinen käytävien leikkaaminen käyttöön.

Leikkuutiheys (%) määritetään suhteessa siihen, kuinka monta kertaa leikkuri poistuu latausasemasta. Muilla kerroilla robottiruohonleikkuri aloittaa leikkuun latausaseman luota. Järjestelmällistä käytävien leikkaamista varten kannattaa asettaa pieni prosenttiluku, jotta käytävän nurmikko ei pääse kulumaan.

Oliko tästä artikkelista hyötyä?