Automower®22.4.2024

Käytävän leveyden säätäminen Automower®-asennuksessa

Automower®-robottiruohonleikkuri kulkee eri etäisyyksillä kaapelista, kun se seuraa raja- tai hakukaapelia latausasemalle, latausasemalta tai käytävän läpi. Tämä vähentää jälkien muodostumista. Aluetta, jolla leikkuri kulkee kaapelin vieressä, kutsutaan käytäväksi.

Huom. Kun leikkuri kulkee hakukaapelin mukaisesti latausaseman suuntaan, se kulkee aina hakukaapelin vasemmalla puolella.

Automaattisessa käytävien hallinnassa käytävän leveys säädetään automaattisesti, mutta useissa malleissa käytävän leveys voidaan säätää manuaalisesti esimerkiksi silloin, kun leikkuri juuttuu usein kapeaan käytävään.

Käytäväleveyden asettaminen

Rajakaapelikäytävä on rajakaapelin lähellä oleva alue, ja hakukaapelikäytävä hakukaapelin lähellä oleva alue. Käytettävissä olevat käytäväleveydet määräytyvät käytössä olevan Automower®-mallin mukaan.

Käytävän leveyden voi määrittää välille 1–9. Rajakaapelin oletusasetus on 6 ja hakukaapelin 9. Jos määrität arvoksi 0, robottiruohonleikkuri kulkee suoraan hakukaapelin keskellä.

Leikkurin näyttö: Asennus > Edistynyt > Käytäväleveys

Automower® Connect: Lisää > Asetukset > Asennus > Käytäväleveys

Oliko tästä artikkelista hyötyä?