Automower®11.2.2024

Mikä EdgeCut on ja miten sitä käytetään?

Mikä EdgeCut on?

EdgeCut on Automower® 310E NERA- ja 410XE NERA -mallien ominaisuus, joka leikkaa nurmikon reunat tehokkaasti säästäen aikaa ja vaivaa.

Miten EdgeCut toimii?

 • Robottiruohonleikkurin takaosassa on reunojen leikkaamista varten suunniteltu terälevy. Sillä on kiinteä 45 mm:n asento parhaan mahdollisen leikkuutuloksen saavuttamiseksi.
 • EdgeCut aktivoituu, kun leikkuri lähestyy fyysistä tai virtuaalista rajaa. Rajan lähellä leikkurin takaosa kääntyy kohti rajaa, jolloin terälevy pääsee leikkaamaan rajan mukaisesti.
 • Leikkurin ja terälevyn kiertosuunnat vuorottelevat. Näin varmistetaan, että terälevy leikkaa ruohon parhaalla mahdollisella tavalla.
 • EdgeCut-toiminnon voi kytkeä pois käytöstä, jos sitä ei tarvita.

EdgeCut ja poissuljetut alueet

EdgeCut aktivoituu vain fyysisten tai virtuaalisten rajojen lähellä. AIM -teknologialla (Automower® Intelligent Mapping) luodut poissuljetut alueet eivät aktivoi EdgeCut-toimintoa. EPOS™-teknologian avulla luotuja poissuljettuja alueita pidetään virtuaalisina rajoina, joten ne aktivoivat EdgeCut-toiminnon.

Asennuksen on oltava tarkka

Tarkka asennus on tärkeää, jotta nurmikon reunoilla saavutetaan paras mahdollinen leikkuutulos.

Varmista, että noudatat asennusohjeita:

EdgeCut-toiminnon käyttäminen olemassa olevassa Automower®-asennuksessa

Jos pihallesi on jo asennettu rajakaapelit, voi olla vaikea tietää, kuinka tarkka asennus on.

 • Jos rajakaapeli on asetettu lähemmäksi esteitä kuin on suositeltavaa, leikkuri osuu esteisiin ja EdgeCut aktivoituu.
 • Jos rajakaapeli on asetettu suositusta kauemmaksi esteistä, suurempi ruohoalue jää leikkaamatta. Väliä voi kaventaa Aja kaapelin yli -toiminnon avulla.

EdgeCut-terälevyn suojuksen tarkistaminen ja puhdistaminen

Automower®-robottiruohonleikkurin EdgeCut-terälevyn suojuksen säännöllinen tarkistaminen ja puhdistaminen on välttämätöntä sen asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi. Suojuksen puhdistustarve riippuu ruohon kertymisestä.
Tarkista suojus säännöllisesti. Tarkistus on tehtävä useammin seuraavissa olosuhteissa:
 • Suojus menee helpommin tukkoon keväällä, kun ruoho kasvaa nopeammin ja on märkää.
 • Syksyllä märät lehdet voivat tukkia suojuksen.

EdgeCut-terälevyn suojuksen puhdistaminen

Noudata näitä ohjeita, kun puhdistat suojuksen:

 1. Käytä suojakäsineitä.
 2. Sammuta robottiruohonleikkurin virta.
 3. Käännä robottiruohonleikkuri ylösalaisin puhtaalle ja pehmeälle alustalle, jotta sen suojus ei naarmuunnu.
 4. Poista ruoho harjalla tai juoksevalla vedellä.
 5. Älä käytä painepesuria.

Lisätietoja Automower®-robottiruohonleikkurin huollosta saat lukemalla osion Automower®-robottiruohonleikkurin terien vaihtaminen.

Ota yhteyttä paikalliseen Husqvarna-jälleenmyyjään, jos tarvitset apua Automower®-robottiruohonleikkurin asentamisessa.

Oliko tästä artikkelista hyötyä?