Automower®11.2.2024

EPOS™-kaapelituki: Automower NERA -asennusohjeet ja -vinkkejä

EPOS™-kaapelituki on ominaisuus, joka on suunniteltu parantamaan EPOS™-tekniikalla varustetun Automower® NERA -robottiruohonleikkurin suorituskykyä. Alueet, joissa satelliittien peittoalue on huono, kannattaa ympäröidä kaapelilla. Näin leikkuun keskeytymisriski vähenee merkittävästi esimerkiksi alueilla, joilla on kapeita käytäviä tai jotka ovat lähellä tiheitä puurykelmiä.

Yhteensopivat Automower®-mallit

EPOS™-kaapelituki on saatavilla Automower® NERA -robottiruohonleikkureihin, jotka on varustettu EPOS™-tekniikalla. Jos omistat 320 NERA-, 430X NERA- tai 450X NERA -leikkurin vuodelta 2023 EPOS™-, sinun on ladattava uusin laiteohjelmistopäivitys. Se sisältää uutena ominaisuutena EPOS™-kaapelituen.

Vaiheittaiset ohjeet: EPOS™-kaapelituen käyttäminen Automower® NERA -leikkurilla

Asenna rajakaapeli

Asenna rajakaapeli noudattamalla vaiheittaisia ohjeita: Rajakaapelin asettaminen Automower®-asennukseen.

Rajakaapelin sijoittaminen

Kaapeli on sijoitettava vähintään kahden metrin etäisyydelle ongelma-alueesta. Näin varmistetaan, että robottiruohonleikkuri luo uuden satelliittiyhteyden ja määrittää tarkan sijainnin.

EPOS™-kaapelitukitoiminon käyttöönotto

Kun rajakaapeli on asennettu, voit ottaa EPOS™-kaapelitukitoiminnon käyttöön. Voit tehdä tämän valitsemalla Automower® Connect -sovelluksessa Asetukset> Lisävarusteet > EPOS™-kaapelituki > Ota käyttöön.

Rajakaapelin pidentäminen tarvittaessa

Jos tuote pysähtyy edelleen jossakin työalueen osassa tai jos tuote ei pysty poistumaan alueelta EPOS™-kaapelituen avulla, saatat joutua vetämään lisää kaapelia työalueelle, jossa on vahva satelliittisignaali.

EPOS™-kaapelituki ja virtuaaliset rajat

EPOS™-kaapelituki toimii vain virtuaalisen asennuksen rajojen sisällä. Kaapelin voi sijoittaa osaan työaluetta tai alueelle, johon olet asentanut kulkureitin. Sen avulla ei kuitenkaan voi laajentaa työaluetta (kuva 1) tai luoda erillistä työaluetta virtuaalisten rajojen ulkopuolelle (kuva 2).

Kuva 1

Kuva 2

Mitä tapahtuu, jos kaapeli katkeaa?

Jos rajakaapeli katkeaa, ruohonleikkuri toimii ikään kuin EPOS™-kaapelituki olisi poistettu käytöstä. Automower® Connect -sovelluksessa näkyy varoitusviesti, ja latausasemassa välähtää sininen valo.

Katkenneen kaapelin korjaaminen

Korjaa kaapelikatkos seuraamalla oppaamme ohjeita: Automower®-asennuksen kaapelikatkoksen korjaaminen.

Voiko useita nurmikon alueita liittää yhteen EPOS™-kaapelituen avulla?

Jos nurmikolla on useita työalueita, joiden kohdalla satelliittisignaali ei ole luotettava, voit luoda useita tukialueita yhdellä silmukalla. Silmukan enimmäispituus on 800 metriä.

EPOS™-kaapelituki ja latausasema

Latausaseman telakointipiste on sijoitettava alueelle, josta on esteetön näkymä taivaalle. Älä aseta latausasemaa ja telakointipistettä alueelle, jolla on heikko satelliittikattavuus. EPOS™-kaapelituki ei korvaa huonoa satelliittisignaalia.

Kulkureitin tukeminen

Jos robottiruohonleikkurilla on ongelmia seurata kulkureittiä alueella, jolla on heikko satelliittikattavuus, kulkureittiä voi tukea EPOS™-kaapelituen avulla.

EPOS™-kaapelituki ja poissuljetut alueet

Poissuljettuja EPOS™-alueita käytetään estämään ruohonleikkuria menemästä sellaisiin osiin nurmikkoa, joita ei saa leikata. Robottiruohonleikkuri kunnioittaa näitä virtuaalisia rajoja myös silloin, kun satelliittisignaali on heikko. Huomioi kuitenkin, että näiden rajojen tarkkuus saattaa vaarantua alueilla, joilla on heikko satelliittisignaali.

Tarkkuuden parantamiseksi voit luoda rajakaapelisaarekkeen sen alueen ympärille, jota haluat suojella. Toimenpide tukee poissuljettua EPOS™-aluetta silloin, kun satelliittisignaali on heikko. Tämä takaa rajojen tarkkuuden.

On kuitenkin tärkeää muistaa, että rajakaapelisaareke yksin ei estä ruohonleikkuria pääsemästä alueelle. Siihen tarkoitukseen tarvitaan aina poissuljettu EPOS™-alue.

EPOS™-kaapelituki ja leikkuukuviot

Järjestelmällinen leikkuu

Jos järjestelmällistä leikkuusuunnitelmaa noudattava robottiruohonleikkuri menettää satelliittisignaalin sellaisella nurmikon alueella, jossa on käytössä EPOS™-kaapelituki, se pysähtyy kohdatessaan rajakaapelin. Se jatkaa leikkuuta, kun satelliittisignaali löytyy taas.

Epäsäännöllinen leikkuu

Jos käytössä on epäsäännöllinen leikkuu, robottiruohonleikkuri jatkaa leikkuuta rajakaapelilla määritetyn alueen sisällä, vaikka satelliittisignaali katkeaisi.

Ota yhteyttä paikalliseen Husqvarna-jälleenmyyjään, jos tarvitset apua Automower®-robottiruohonleikkurin asentamisessa.

Oliko tästä artikkelista hyötyä?