Automower®22-04-2024

Sådan justeres korridorbredden i en Automower®-installation

Når din Automower®-robotplæneklipper følger afgrænsningskablet eller guidekablet til og fra ladestationen eller gennem en passage, kører den med varierende afstand fra kablet for at reducere risikoen for, at der dannes spor. Arealet ved siden af kablet, som robotplæneklipperen benytter, kaldes korridoren.

Bemærk, at plæneklipperen altid bevæger sig til venstre for guidekablet, når den kører langs guidekablet i retning mod ladestationen.

Med funktionen Automatisk passagehåndtering justeres korridorens bredde automatisk, men for flere modeller kan korridorbredden justeres manuelt, f.eks. hvis der er en smal passage, hvor plæneklipperen ofte sidder fast.

Sådan indstilles korridorbredden

Afgrænsningskablets korridor er området ved siden af afgrænsningskablet, og guidekorridoren er området ved siden af guidekablet. Hvilke af disse korridorbredder, der er tilgængelige og kan justeres, afhænger af din Automower®-model.

Du kan indstille korridorbredden mellem 1 og 9. Fabriksindstillingen er 6 for afgrænsningskablet og 9 for guidekablet. Hvis du indstiller værdien til 0, vil robotplæneklipperen køre lige over midten af guidekablet.

Plæneklipperens display: Installation > Avanceret > Korridorbredde

Automower® Connect: Mere > Indstillinger > Installation > Korridorbredde

Var denne artikel til hjælp?