Kædesave06-12-2022

Hvorfor starter kædesaven og standser derefter?

Når du arbejder med din kædesav, kan du opleve, at den slukker. Det kan betyde, at der er problemer med dit produkt.

Kædesaven starter og stopper derefter

Hvis du oplever, at din kædesav stopper, lige efter at du har startet den, kan der være et par problemer:

Det første, du skal kontrollere, er, om der er brændstof på din kædesav. Sørg for, at produktet er fyldt med brændstof, og start kædesaven.

Det næste, der kan påvirke din kædesav, er gammelt brændstof.
Når du opbevarer din kædesav over tid, kan brændstoffet blive gammelt. Hvis produktet opbevares med brændstof i sig, kan brændstoffet blive gammelt over tid. Dette vil medføre, at systemet tilstoppes eller begrænses.

Brændstofrelaterede fejl er ikke dækket af garantien. Produktet skal serviceres af et lokalt autoriseret servicecenter.
Før du opbevarer din kædesav, skal du sørge for, at der ikke er brændstof på den for at undgå denne type problemer. Brug altid frisk brændstof, når du begynder at bruge din kædesav.

Hvis du stadig oplever, at din kædesav starter og derefter stopper, skal du kontrollere luftfilteret. Hvis luftfilteret er snavset eller beskadiget, skal det rengøres eller udskiftes.
Sådan rengøres luftfilteret på en kædesav

En anden grund til, at din kædesav starter og derefter stopper, kan være, at gnistfangeren er snavset eller tilstoppet. Hvis det er tilfældet, skal du rengøre den med en stålbørste.

Kædesaven går i stå eller stopper, når den drejes sidelæns

Hvis din kædesav dør, når den drejes sidelæns, skyldes det som regel, at brændstoffilteret holdes væk fra brændstoffet, når placeringen af kædesaven ændres. Brændstoffilteret skal kunne blive i brændstoffet, når positionen ændres.

Husqvarna-kædesave er udstyret med fleksible brændstofslanger i tilpassede længder og med vægtbelastede brændstoffiltre. Det gør det muligt for filteret at "følge" brændstoffet og forblive nedsænket. Det er vigtigt altid at bruge den korrekte brændstofslange og det korrekte brændstoffilter til din specifikke kædesav. Du kan finde disse oplysninger i brugervejledningen.

Kædesaven kan også dø, når den drejes sidelæns på grund af lækage, eller fordi brændstofslangerne skal nulstilles. I dette tilfælde skal du kontakte din lokale, autoriserede forhandler.

Var denne artikel til hjælp?