Automower®17-04-2024

Forstå Husqvarna Automower® spiralklipning og områdeklipning

Spiralklipning og områdeklipning er to klippefunktioner, der er designet til hurtigt og systematisk at klippe områder af græsplænen med længere græs. Tilgængeligheden af disse funktioner afhænger af modellen. Nogle modeller er udstyret med begge funktioner, mens andre kun tilbyder spiralklipning.

Spiralklipning vs. områdeklipning

Spiralklipning er designet til at blive aktiveret automatisk, når plæneklipperen registrerer områder med langt græs under drift. Områdeklipning kræver derimod manuel placering i det ønskede område og manuel aktivering. Når spiralklipning eller områdeklipning er fuldført, genoptager robotplæneklipperen den almindelige græsklipning.

Spiralklipning

Når spiralklippefunktionen er aktiveret, registrerer knivdiskens sensorer, når plæneklipperen kommer ind i et område med højere græs. Plæneklipperen skifter derefter automatisk til et systematisk spiralmønster, så den hurtigere kan klippe området med længere græs. Når den er færdig, fortsætter den automatisk med at klippe græsplænen som normalt.

Spiralklipning er tilgængelig på Automower®-modeller med et display, herunder modeller med Automower® Access-løsning (indstillingshjul).

Valgbare niveauer

Følsomheden over for ændringer i græshøjden kan justeres gennem fem niveauer af spiralklipning alt efter græsplænens tilstand: Lav-, lav, middel, høj og høj+. Intensitetsindstillingen for spiralklipning bestemmer, hvor ofte spiralklipning bruges. En høj indstilling betyder, at spiralklippetilstanden bruges oftere, mens en lav indstilling betyder, at den bruges mindre ofte.

Driftsbetingelser

 • Spiralklipning startes kun i tilstanden Primært område. Robotplæneklipperen starter ikke spiralklipning i tilstanden Sekundært område.
 • Spiralklipning starter ikke på skråninger, der er stejlere end 15 %.
 • Spiralklipning er kun relevant for arbejdsområder med uregelmæssigt klippemønster.
 • Hvis din Automower®-robotplæneklipper ofte skifter til spiralklipning, skyldes det sandsynligvis, at græsplænen ikke klippes ofte eller længe nok, så der efterlades pletter med højt græs. For at løse dette problem skal du gennemgå klippeplanen for din plæneklipper og opdatere den, hvis det er nødvendigt.

Sådan indstilles spiralklipning

I plæneklippere med et display skal du følge disse trin for at konfigurere spiralklipning:

 1. Åbn plæneklipperens menu på displayet.
 2. Naviger gennem menuen ved hjælp af piletasterne og knappen OK: Indstillinger > Spiralklipning > Brug spiralklipning.
 3. Vælg den ønskede intensitet.
 4. Tryk på TILBAGE-knappen for at afslutte.

På plæneklippere med et indstillingshjul kan du finde spiralklippefunktionen i Automower® Connect-appen:

 1. Åbn Automower® Connect-appen.
 2. Vælg din plæneklipper.
 3. Klik på Mere > Indstillinger > Betjening > Aktivér Spiralklipning.
 4. Vælg den ønskede intensitet.

Områdeklipning

Områdeklipning er også en funktion til områder på græsplænen med højt græs, men i modsætning til spiralklipning skal plæneklipperen placeres manuelt i området med højt græs, og funktionen skal aktiveres manuelt. Plæneklipperen genoptager automatisk klipningen i driftstilstanden primært område eller sekundært område, når den har afsluttet områdeklipningen.

Der er mulighed for områdeklipning på Automower®-robotplæneklippere med et display, foruden plæneklippere med Automower® Access-løsning (indstillingshjul).

 • Placer plæneklipperen i det ønskede område og vælg tilstanden områdeklipning.
 • Plæneklipperen klipper græsset i snævre spiraler og genoptager automatisk græsklipningen.
 • Fungerer i både: Primært og sekundært område.
 • Denne funktion er især nyttig i områder under møbler eller andre genstande som f.eks. en trampolin til børn.

Indstilling af områdeklipning

Følg disse trin for at indstille områdeklipning:

 1. Placer plæneklipperen i området med højt græs, der trænger til områdeklipning.
 2. Tryk på Start på displayet, og vælg driftstilstanden Områdeklipning.
 3. Luk dækslet.
Kontakt din lokale Husqvarna-forhandler for at få personlig hjælp til din robotplæneklipper.
Var denne artikel til hjælp?