Om skoven

  • 560XP
    Om skoven

    Træpleje og naturbeskyttelse – en naturlig del af moderne skovbrug

    Skoven er for værdifuld til ikke at tænke på den fra et langsigtet perspektiv. Af den grund ikke blot bør – men også skal – træpleje og naturbeskyttelse være en del af moderne skovbrug.