Vedligeholdelse


Ofte stillede spørgsmål om robotplæneklippere

Grunde til at købe Automower®

Kræver det meget tid at eje og betjene Automower®?

Nej, Automower® er meget enkel at betjene. Du opnår kontinuerligt gode resultater, uden at det kræver anstrengelser af dig som forbruger. Når du har installeret Automower®, sørger den på egen hånd for, at din plæne er velklippet, uden at du griber ind – uanset om du er hjemme, på kontoret eller på ferie. Din plæne er altid velholdt, men det er ikke dig, der skal rende rundt og slå græsset.

Er den nem at bruge?

Ja, meget nemt. En robotplæneklipper er meget let sammenlignet med traditionelle plæneklippere og vejer kun 7 til 14 kg. Betjeningspanelet er nemt at forstå og betjene - når den først er i brug, kan Automower® overlades til sig selv.

Larmer Automower®?

Slet ikke. Støjniveauet fra Automower® er meget lavt fra 69 dB(A) ned til 58 dB(A) afhængigt af model. Det skal ses i forhold til støjniveauet fra traditionelle plæneklippere, som støjer med 95 til 100 dB(A). Du kan sagtens have Automower® til at arbejde i din have uden at forstyrre naboerne.

Hvilken indvirkning har Automower® på miljøet?

Da Automower® kører på batterier, genererer plæneklipperen ingen emissioner, og det faktiske energiforbrug er meget lavt. Driftsomkostningerne er kun omkring 60 til 315 kroner pr. sæson i elforbrug, hvilket naturligvis afhænger af plænens størrelse.

Hvad nu, hvis man er allergiker – gør al den robotklipning ikke bare allergien værre?

Tværtimod, hvis du har græsallergier eller høfeber, kan Automower® være en god løsning for dig. Da du ikke behøver at være til stede, når Automower® klipper din plæne, kan du automatisk eliminere størstedelen af kontakten med græsafklippet. Derudover holdes græsset så kort, at allergenerne ikke spredes i luften.

Sådan bruges Automower®

Hvordan installerer jeg Automower®?

Installationen kan du nemt selv udføre. Følg altid instruktionerne i brugervejledningen. Arbejdet tager 2-5 timer afhængigt af plænens størrelse og udformning. Forhandleren eller servicestedet kan også tilbyde at udføre installationsarbejdet, men det vil ikke være inkluderet i den vejledende udsalgspris. Du kan også følge vores guide til opsætning af din robotplæneklipper.

Hvordan starter og standser jeg Automower®?

Når systemet er installeret, skal du tænde på hovedafbryderen, trykke på START-knappen (hvis maskinen har en) og lukke lågen over tastaturet. Stop maskinen igen ved at trykke på den store STOP-knap.

Er det nødvendigt at grave kablet ned i jorden?

Nej. Kablet kan lægges oven på jorden ved hjælp af de medfølgende kramper og vil efter nogle uger være vokset til og forsvinde i græsset. Det er en god idé at klippe græsset så kort som muligt langs omkredsen for at få kablet så tæt på jorden som muligt. Du har mulighed for at grave kablet ned fra begyndelsen. Den foreslåede dybde er 3-10 cm.

Hvad sker der, hvis jeg glemmer min PIN-kode?

Du skal kontakte din forhandler, som vil hjælpe dig med at retablere PIN-koden.

Egnede haver

Hvor store arealer kan Automower® bearbejde?

Automower® kan bearbejde plæner på op til 5.000 m² +/- 20 % afhængigt af havens kompleksitet.

Skal jeg stadig bruge en almindelig plæneklipper?

Nej. Vi anbefaler, at du færdiggør kanterne med en trimmer for at give din plæne en perfekt finish.

Hvad skal jeg gøre, hvis min plæne er større end 5.000 m²?

Du kan installere to eller flere maskiner side om side. Vi har masser af "multi"-installationer i drift verden over.

Kan jeg bruge Automower® i mindre haver?

Ja. Juster klippetiden i overensstemmelse med din have ved hjælp af timerfunktionen. I lynvejledningen finder du den modelspecifikke klippetid pr. time, som du kan bruge til at indstille timerfunktionen efter størrelsen på din plæne.

Kan Automower® bearbejde alle former for haver?

I princippet ja – hvis du kan slå græs med en traditionel plæneklipper, kan du normalt også klippe græsset med Automower®. Komfortfordelen kan være begrænset i en meget opdelt have (en plæne bestående af mange små isolerede græsområder, der ikke er forbundet med hinanden), fordi det vil være nødvendigt at flytte plæneklipperen rundt manuelt. Du skal under installationen sørge for, at Automower® ikke klipper på steder, hvor du ikke vil have den til det, f.eks. hvor der er blomster, buske, træer, sten osv.

Kan Automower® håndtere min ujævne græsplæne?

Takket være de store kørehjul klarer Automower® sig fint på ujævne overflader. Den klarer også skråninger med op til 45% (24°) stigning. Kun små, dybe huller kan få Automower® til at køre fast. Automower® er tværtimod så lille, at den kan følge en ujævn plænes forløb. Den skalperer ikke "toppene" som mange større plæneklippere.

Kan Automower® finde vej igennem smalle passager?

Ja, Automower® kan afhængigt af den benyttede model finde vej igennem smalle passager på helt ned til 60 cm.

Kan Automower® registrere genstande som f.eks. tøj eller legetøj, der ligger på plænen?

Nej. Ejeren skal selv holde plænearealet frit for genstande. Enhver genstand, der er lille nok, til at Automower® kan køre over den, kan blive beskadiget og kan forårsage skader på maskinens knive. Sørg for, at din plæne er ryddet for små genstande, før du bruger Automower®.

Hvad med grankogler, trægrene og frugt på jorden?

Maksimer knivenes levetid ved at rive sådanne genstande sammen og samle dem op regelmæssigt. De beskadiger ikke plæneklipperen, men knivene slides hurtigere. Grene fra træer kan også beskadige eller bøje knivene og medføre forringet ydeevne.

Jeg har et flot blomsterbed og træer, som jeg vil beskytte. Kan man det?

Hvis kablet er lagt korrekt omkring dit blomsterbed, dit træ, din busk eller andre genstande, kan Automower® ikke beskadige genstanden eller overhovedet trænge ind i området.

Hvordan klarer Automower® meget langt græs?

Hvis græsset er meget langt og tykt, skal du øge klippehøjden og derefter gradvist reducere den til det foretrukne niveau. I meget ekstreme situationer kan det være nødvendigt at slå græsplænen med en traditionel plæneklipper, inden Automower® overtager arbejdet.

Jeg har meget mos i min plæne – hvordan påvirker det Automower®?

Det er faktisk Automower®, der påvirker mosset. Den kontinuerlige klipning har en meget gunstig indvirkning på græssets vækst, som fører til at mosset gradvist forsvinder.

Kan plæneklipperen klippe græs i regnvejr?

Ja, Automower® kan klippe græs i al slags vejr og er beregnet til at fungere i vådt føre. Det anbefales imidlertid at stille plæneklipperen inden døre under ekstreme vejrforhold som f.eks. skybrud og stormvejr.

Kan plæneklipperen slå græs i meget varmt vejr?

Plæneklipperen er designet til at fungere ved temperaturer på op til ca. 45º C. Fra omkring 25 ºC bliver klippe- og ladetiderne kortere for modeller med NiMH-batterier, da batterikapaciteten er lavere under varme klimatiske forhold. Ydeevnen forbliver imidlertid uændret med hensyn til klippeareal. Modeller med li-ion-batterier har samme ydeevne uanset temperaturen.

Hvis jeg nu vil bruge Automower® ved mit sommerhus eller dele den med min nabo, kan Automower® så arbejde på to forskellige steder?

Ja. Hvis du køber to ladestationer og to løkkekabler, kan du have to separate installationssteder og bruge den samme Automower® begge steder.

Plæneklippersystemer og navigation

Hvilke fordele er der ved at klippe plænen i et tilfældigt mønster?

Ved klipning af plænen i et tilsyneladende tilfældigt mønster i forskellige retninger opnår du en tæppelignende plæne i hele haven. Det har igennem 20 år også vist sig at være den sikreste måde at dække hele plænen på, så der ikke står uklippet græs tilbage. Driftssikkerheden og præcisionen i de GPS-teknologier, der i dag er økonomisk overkommelige, og som kræves for at sikre systematisk klipning, er ikke tilstrækkelige til at udgøre en forbedring i forhold til det system med afgrænsningskabel og tilfældigt bevægelsesmønster, som Automower® benytter i dag.

Hvilke fordele er der ved at benytte et afgrænsningskabel til at definere klippeområdet?

Det er et meget robust og driftssikkert system, som sikrer at plæneklipperen altid holder sig inden for afgrænsningerne, uanset vejrforholdene og havens tilstand. Det er derudover en meget nem og synlig måde at fastlægge afgrænsningerne på.

Kan Automower® udstyres med GPS?

De mere avancerede modeller som f.eks. 330 X har indbygget GPS, som forenkler installationen og understøtter navigationen. Der fås også modeller, som er udstyret med en GPS-kommunikationsanordning, der benyttes til sporing i tilfælde af, at produktet bliver stjålet. Brugeren kan benytte denne anordning til at kommunikere med plæneklipperen via SMS eller en app til iPhone.

Sikkerhed

Kan børn lege på plænen, mens Automower® arbejder?

Selv om Automower® arbejder med meget lav effekt, er den alligevel kraftig nok til at skære i fingre eller tæer, hvis de kommer i kontakt med knivene. En indbygget sikkerhedsanordning gør, at knivene automatisk standser, hvis plæneklipperen løftes op eller vendes om. Afstanden mellem det udvendige karosseri og knivspidsen er desuden ekstra lang for at forhindre, at fødder eller hænder utilsigtet kommer i berøring med knivene. Alligevel anbefaler vi på det kraftigste, at Automower® slukkes, når små børn leger på plænen.

Har Automower® en tyverialarm?

Ja. Automower® har flere tyverisikringssystemer, der kan aktiveres. Vigtigst: Automower® kan ikke bruges uden den personlige PIN-kode. Installationslåsen forhindrer, at Automower® kan fungere i andre installationer end din egen. Tidslåsen anmoder om indtastning af din firecifrede PIN-kode med et interval, som du selv fastlægger. Alarmen kræver indtastning af PIN-koden, når Automower® standses – ellers udløses en akustisk alarm. Derudover indeholder GPS-kommunikationsenheden en GPS-sporingsanordning, der fås som tilbehør til de fleste modeller.

Er Automower® potentielt farlig for katte og hunde?

Nej. Vores erfaringer har vist, at kæledyr normalt respekterer Automower® og holder afstand til den. Automower® er imidlertid udstyret med sensorer, der får den til at bakke og vælge en anden retning, hvis den kører ind i 'genstande' som f.eks. kæledyr. Hvis den kolliderer med et kæledyr, er kontakten meget let og vil sandsynligvis ikke medføre skader.

Vedligeholdelse og service

Hvor kan jeg få service og reservedele?

Du kan få service på det nærmeste autoriserede servicested. Find det ved hjælp af funktionen Forhandlersøger.

Hvor lang levetid har batteriet?

Dette afhænger af arealet og plæneklipperens indstillede driftstid. Hvis du bruger Automower® 6 måneder om året på et areal på 800 m², vil dit batteri holde i 2-4 sæsoner. Du kan få batteriet til at holde længere ved at indstille timerfunktionen i overensstemmelse med din plænes størrelse. På den tørre årstid kan du sagtens reducere driftstiden uden at gå på kompromis med ydeevnen.

Hvor lang levetid har knivene?

Knivenes levetid afhænger af jordbundstypen og græsset. Den vil typisk være 1-2 måneder på 1.000 m². Du kan udskifte letvægtsknivene på fem minutter ved hjælp af en almindelig skruetrækker.

Skal jeg opbevare den indenfor om vinteren?

Ja, hvis der ikke skal klippes græs om vinteren. Før du stiller Automower® væk for vinteren, skal den rengøres og tørres af. Derefter skal den anbringes på et frostfrit sted. Vi anbefaler også, at ladestationen opbevares indendørs om vinteren. Løkkekabelinstallationen skal blive liggende i plænen.

Hvordan vedligeholder jeg Automower®, så den holdes i optimal tilstand?

Regelmæssig udskiftning af knivene er afgørende for at opretholde et flot klipperesultat. Fra tid til anden bør du, afhængigt af din plænes størrelse, bruge nogle minutter på at fjerne græs fra hjulene og chassiset.

Køb Automower®

Hvor kan jeg købe Automower®?

Find den nærmeste forhandler ved hjælp af Forhandlersøger.

Hvad koster Automower®?

Prisen varierer fra ca. £ 1400 til £ 3800 afhængigt af den ønskede model.

Automower®Connect

Hvad er det månedlige dataforbrug på SIM-kortet i plæneklipperen?

Omkring 25 MB pr. måned under brug.

Kan jeg se den resterende saldo på det forudbetalte SIM-kort i plæneklipperen?

Nej, du bliver nødt til at kontakte din udbyder for denne information.

Hvilken slags mobil-SIM-kort kan jeg bruge?

Mini-SIM-kort (abonnement eller forudbetalt), som understøtter 2G GPRS.

Jeg har glemt min adgangskode til at logge på appen.

Brug funktionen til nulstilling af adgangskode på appens login-skærm.

Hvor kan jeg ændre adgangskoden til at logge på appen?

Via menuen for kontoindstillinger i appen.

Kan jeg ændre den e-mailadresse, jeg bruger til at logge på?

Nej, du bliver nødt til at oprette en ny konto med den nye e-mailadresse. Alle plæneklippere skal parres igen med den nye konto.

Kan jeg ændre plæneklipperens PIN-kode fra appen?

Nej, plæneklipperens PIN-kode og andre sikkerhedsindstillinger kan ikke ændres fra appen.

Hvad er funktionen af kommandoen "Deaktiver parring af plæneklipperen" i appen?

Parringen mellem din konto og plæneklipperen fjernes. Alle andre konti, der er parret med den, har stadig fuld adgang.

Hvordan fjerner jeg parringen for alle konti?

Via plæneklippermenuen.

Hvorfor stopper min plæneklipper i ca. 10 sekunder efter ændring af en indstilling fra appen?

Dette er helt normalt.

Relaterede artikler

 • Automower X-line Led Lights
  Vedligeholdelse

  Vinteropbevaring af robotplæneklipper

  Giv din robotplæneklipper en service, før vinterhvilen hos en af vores Husqvarna-forhandlere. Vi tager hånd om din plæneklipper og sørger for, at du får længere levetid ud af den.

 • Automower concept/installation film 2013, (DK) - How to use film
  Vedligeholdelse

  Sådan installerer du din Husqvarna robotplæneklipper

  En Husqvarna Automower® robotplæneklipper er kendetegnet ved brugervenligheden, hvilket også kan mærkes, når du skal installere den. Installationsprocessen er fuldstændig gennemtænkt og lige til. Med 5 simple trin kan du gennemføre installationen af din Automower®.

  I guiden kan du læse, hvordan du installerer din Automower®, trin-for-trin. Vi har også lavet en videoguide, hvor vi hjælper dig igennem hele installationsprocessen.


 • Tiller background
  Vedligeholdelse

  Tips fra Husqvarna vedrørende pleje af græsplænen - sådan kultiverer du jorden

  Jorden i haven er en levende organisme, der har brug for luft, vand og næring. Derfor er fræsning - eller kultivering af jorden - afgørende for en sund have. Netop derfor har vi sammensat en vejledning om emnet. Jordfræsere kan være et nyttigt redskab når du skal kultivere din plæne.