El-kol titreşimi

Arka Plan

EC – 2002/44/EC Direktifi, çalışanların mekanik titreşime maruz kalmalarından kaynaklanan veya kaynaklanması olası sağlık ve güvenlik riskine karşı korunmalarına yönelik asgari gereksinimleri belirtir.

Titreşime maruz kalma değerlendirmesi, standart günde 8 saat maruziyet değeri A(8) baz alınarak hesaplanır. A(8) değeri elde edildikten sonra, bu değerin maruziyet eylem ve sınır değerleriyle karşılaştırılması gerekir. Direktif asgari gereksinimleri belirtiyor olsa da mevzuattaki maruziyet değerlerinin daha sıkı olup olmadığını öğrenmek için ilgili üye devletlerin her birinin mevzuatına bakılması da çok önemlidir.

Günlük Maruziyet Eylem Değeri (EAV) ve günlük Maruziyet Sınır Değerine (ELV) bağlı olarak, işverenin titreşim maruziyetini kontrol etmek için gerekli adımı atma zorunluluğu vardır.

Maruziyet Eylem Değeri (EAV)

Bir operatörün 2,5 m/s²'de EAV değerini aşan titreşime A(8) her maruz kaldığında işverenin çalıştırmaya ilişkin risk değerlendirmesi gerçekleştirmesi ve kontrol önlemlerini alması gerekir. Daha fazla bilgi için 2002/44/EC Direktifine ve üye ülkenin mevzuatına bakın.

Maruziyet Sınır Değeri (ELV)

Çalışanlar hiçbir durumda ELV (5,0 m/s²) üzerinde bir değere maruz kalmamalıdır.

Titreşim maruziyetini azaltmak için önerilen eylem

Yalnızca düşük titreşimli elektrikli aletleri kullanın. Bu öneri, en önemli öneri olarak değerlendirilebilir. Titreşim verileri, genellikle üreticinin teknik bilgilerinde bulunabilir.

Aletin kullanım süresini kısaltın. A(8) değeri, titreşim değeri ile maruz kalma süresinin bir fonksiyonu olduğundan, bir alternatif de her zaman çalışma süresini kısaltmaktır.

Makinenin servis işlemi ve bakımı. Üreticinin tavsiyelerine uyun. Aşınma nedeniyle dengesini yitirebilecek kesme ekipmanlarının ve döner parçaların bakımı özellikle önemlidir.

El-Kol titreşim maruziyeti hesaplayıcı

Bu hesaplayıcı, titreşim maruziyetini hesaplamaya yardımcı olarak geliştirilmiştir ve aşağıdaki koşullarda gerçekleştirilmiştir:

Eşdeğer titreşim değeri, ahv,eq. ISO 5349-1'e göre veya elektrikli aletin ISO 5349-1 temelinde ilgili ölçüm standardına göre hesaplanır.

Tipik günlük maruz kalma süresi, Texp. Maruz kalma süresi her zaman günlük çalışma süresinden daha azdır. Çoğu elektrikli alet için Texp tahmini, uluslararası bir çalışmaya dayanır (CEN Teknik Raporu - "Makine üreticilerinden alınan bilgilere dayalı, elle iletilen titreşime maruz kalma değerlendirmesine yönelik kılavuz"). Bu rapora dahil edilmeyen makine türleri için Texp değeri süre çalışmalarından tahmin edilir. Tablo 1'e bakın.

A(8) değerlendirmesi, yalnızca bu koşullar için geçerlidir. Bir makine standart dışı bir çalışma uygulamasında kullanılıyorsa veya maruz kalma süresi uygun değilse bu faktörler göz önünde bulundurularak A(8) değerlendirmesinin yapılması gerekir.

Kullanım talimatları

Hesaplayıcı iki bölüme ayrılır. Soldaki bölüm, her bir elektrikli aletin bireysel A(8) maruziyet değerini, 8 saatlik kullanım süresi temelinde hemen üretir.

Sağdaki bölüm asıl hesaplayıcıdır. Her bir aletin 8 saatin dışındaki kullanım sürelerine kısmi maruziyetini hesaplar. Çalışanın iş günü boyunca birden çok aleti kullanmayı tercih ettiği durumda, hesaplayıcı toplam A(8) maruziyet değerlerini de hesaplar.

Elektrikli aletin modelini seçin. Seçilen modelin A(8) değeri ve modelin eşdeğer titreşim değeri (ahv,eq) soldaki bölümün model alanının yanında görünür. Model alanı, her bir model için bir satır ekler.

Birden çok elektrikli alet kullanırken veya farklı kullanıcı süreleri için yeni bir A(8) maruziyet değeri hesaplamak üzere, belirtilen aletlerin tahmini günlük çalışma sürelerini beyaz alanlara girmeniz yeterlidir. Her bir aletin sonucunu, kısmi günlük maruziyet sütunundan okuyun. Birden çok alet kullanıyorsanız hesaplayıcı bu aletlerin tam bir iş günü boyunca toplam A(8) maruziyet değerini, kısmı günlük maruziyet sütununun altındaki hücrede verir.

Alttaki ışıklar, A(8) değeriyle birlikte değişir. Yeşil - Günlük titreşim maruziyeti 2,5 m/s² değerinin altındadır. Sarı - Günlük titreşim maruziyeti 2,5 m/s² maruziyet eylem değerinin üzerindedir. Kırmızı - Günlük titreşim maruziyeti 5 m/s² maruziyet sınır değerinin üzerindedir. Tüm hücreleri temizleyip yeniden başlamak için "Formu sıfırla" düğmesine tıklayın.

Listelenmemiş elektrikli aletlerin hesaplaması

A(8) maruziyet değeri bilinmektedir

Hesaplayıcı diğer el-kol titreten elektrikli aletleri de eklemek için iki seçeneğe sahiptir. En basit seçenek, aletlerin nominal A(8) maruziyet değerlerinin bilindiği durumdur.

Model listesinden "diğer" seçeneğini belirleyin. "Diğer" seçeneğini belirlediğinizde, hesaplayıcı otomatik olarak belirtilen alet grubu için tipik titreşime maruz kalma süresini kullanır. Tablo 1'e bakın.

Model alanındaki adı düzenleyin (gerekli değildir).

A(8) maruziyet değerini sol taraftaki üçüncü sütuna girin. Ardından, hesaplayıcıyı "Kullanım talimatları" bölümünde belirtildiği gibi kullanın.

A(8) maruziyet değeri bilinmemektedir

A(8) maruziyet değeri bilinmiyorsa her bir kol için eşdeğer titreşim değerinin (ahv,eq) belirlenmesi gerekir. ahv,eq değerinin belirlenmesi için her bir kol ve çalışma modunun titreşim hızlanma değerleri gerekir. ahv değeri, koldaki üç eksende ölçülen titreşim değerlerinin (ahw) karelerinin aritmetik toplamının kareköküdür ve üretici tarafından sağlanmalıdır.

equation 1: ahw = square root of the sum of a²hwx + a²hwy + a²hwz

(1)

Eşdeğer titreşim değeri olan ahv,eq çeşitli çalışma modlarındaki titreşimin toplamıdır. Burada hesaplayıcı ahv,eq değerini hesaplamak için ahv ile birlikte her bir çalıştırma modunun zaman sıralarını kullanır. Her kol için ahv,eq değerinin ayrı olarak hesaplanması gerekir. Ancak, yalnızca en kötü kolun değeri kullanıldığından, hesaplayıcıya girilecek değer budur. Hesaplayıcının belirlediği günlük maruziyet değeri A(8), hesaplayıcının sol tarafında gösterilir. Hesaplayıcı 8 saatin A(8) standart olduğu günlük maruziyeti belirlemek için üçüncü denklemi (3) kullanır ve eşdeğer titreşim değeri (ahv,eq) ile aletin tipik günlük maruz kalma süresinden (Texp) faydalanır. Tablo 1'e bakın.

Equation 2: ahveq = square root of the sum of 1 divided by T deriva of n by i=1 multipied by a²hvi multiplied by ti

(2)

Equation 3: A(8) = ahveq multiplied by square root of Texp divided by 8

(3)

Model listesinden "diğer" seçeneğini belirleyin. Diğer seçeneğini belirlediğinizde, hesaplayıcı otomatik olarak belirtilen alet grubu için tipik titreşime maruz kalma süresini kullanır. Tablo 1'e bakın.

Model alanındaki adı düzenleyin (gerekli değildir).

En kötü (maksimum) kolun ahv,eq değerini, hesaplayıcının sol tarafındaki ikinci sütuna girin. Hesaplayıcının belirlediği günlük maruziyet değeri A(8), hesaplayıcının sol tarafındaki üçüncü sütunda gösterilir.

Tablo 1 - Tipik günlük maruz kalma süreleri

8 saatlik iş günü boyunca tekil elektrikli aletlerin kullanımı için tipik günlük maruz kalma süreleri. "Makine üreticilerinden alınan bilgilere dayalı, elle iletilen titreşime maruz kalma değerlendirmesine yönelik kılavuz" adlı CEN teknik raporundan.

Makine tipi

Uygulama

Tipik maruz kalma süresi

Üst tutma kollu motorlu testereler

Ağaç işleri

2,4 saat

Prof. motorlu testereler < 80 cm³

Kütük kesme, çiftçilik, peyzaj

3,7 saat

Prof. motorlu testereler > 80 cm³

Ağır kütük kesme

3,7 saat

Misinalı kesiciler

Peyzaj

4 saat

Çalı tırpanları

Yol bakımı, peyzaj

3,5 saat

Çit düzelticiler

Peyzaj

3,5 saat

Yaprak üfleyiciler

Belediyeler

3 saat

Kenar düzelticiler

Peyzaj

3 saat

Kesme makineleri (elde)

İnşaat

1 saat

Kesme makineleri (taşıyıcılı)

İnşaat

2,5 saat


Not! Verilen tipik günlük maruz kalma süreleri, temsili koşullar altında saha testlerinde değerlendirilmiştir. İncelenen uygulamaların %90'ında, günlük maruz kalma süresi tablodaki değerlerden daha azdır. İncelenen uygulamaların %10'unda maruz kalma sürelerinin daha uzun olduğu tahmin edilmektedir. Bu nedenle, maruz kalma süresinin uzun olup olmadığını tespit etmek için her bir görevin dikkatle analiz edilmesi önemlidir.

Tablo 2 - Zaman sıraları

"Makine üreticilerinden alınan bilgilere dayalı, elle iletilen titreşime maruz kalma değerlendirmesine yönelik kılavuz" adlı CEN teknik raporunda belirtildiği üzere motorlu testereler ve diğer elektrikli aletler için çalışma modlarının zaman sıraları.

Makine tipi

Rölanti

Nominal Hız

Maks. Hız

Üst tutma kollu motorlu testere

1/3 T

1/3 T

1/3 T

Prof. motorlu testereler < 80 cm³

1/3 T

1/3 T

1/3 T

Prof. motorlu testereler > 80 cm³

1/2 T

1/2 T

Misinalı kesiciler

1/2 T

1/2 T

Çalı tırpanları

1/2 T

1/2 T

Çit düzelticiler

1/5 T

4/5 T

Yaprak üfleyiciler

1/7 T

6/7 T

Kenar düzelticiler

1/2 T

1/2 T

Kesme makineleri (elde)

1/7 T

6/7 T

Kesme makineleri (taşıyıcılı)

1/7 T

6/7 T