1/5

รุ่นย่อยผลิตภัณฑ์

Number of Connector included
Loop wire
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายผลิตภัณฑ์

ชุดติดตั้งที่ประกอบด้วย สายสัญญาณ, ตัวยึด, ตัวต่อ และ ข้อต่อต่างๆ ที่จำเป็น ในจำนวนและความยาวที่แตกต่างกัน เหมาะสำหรับสวนของคุณ ชุดติดตั้งขนาดเล็ก - เหมาะสำหรับพื้นที่สนามหญ้าเปิดสูงสุด 800 ตร.ม. หรือพื้นที่สนามหญ้าที่ซับซ้อนสูงสุด 400 ตร.ม. ชุดติดตั้งขนาดกลาง - เหมาะสำหรับพื้นที่สนามหญ้าเปิดสูงสุด 2000 ตร.ม. หรือพื้นที่สนามหญ้าที่ซับซ้อนสูงสุด 1000 ตร.ม. ชุดติดตั้งขนาดใหญ่ - เหมาะสำหรับพื้นที่สนามหญ้าเปิดสูงสุด 5000 ตร.ม. หรือพื้นที่สนามหญ้าที่ซับซ้อนสูงสุด 2500 ตร.ม.