1/3

คำอธิบายผลิตภัณฑ์

ข้อต่อใช้สำหรับซ่อมแซมหรือต่อขยายสายสัญญาณ ใช้เมื่อต่อสายไกด์กับการติดตั้ง