1/4

คำอธิบายผลิตภัณฑ์

คอนเนคเตอร์ ใช้สำหรับต่อสายขอบเขตเข้ากับสถานีชาร์จ