วิธีการและคู่มือ

คู่มือการใช้งานฉบับย่อในการแกะสลักด้วยเลื่อยโซ่ยนต์

ศิลปะของการแกะสลักจากเลื่อยโซ่ยนต์ที่สวยงามและเติบโตอย่างรวดเร็วสืบทอดมากจากศิลปะการแกะสลักไม้แบบโบราณ ซึ่งได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยในช่วงปี 1950 โดยศิลปินเลื่อยโซ่ยนต์รุ่นแรกๆ

เก้าอี้

Teddy bear
  1. เริ่มด้วยการกำหนดความสูงของเก้าอี้ ซึ่งกำหนดโดยจุดที่สองการตัดแรกที่เอียงมาบรรจบกัน
  2. ทำการตัดที่สอดคล้องกันที่มุม 90 องศาเมื่อเทียบกับการตัดครั้งแรก ซึ่งจะกำหนดความหนาของขา
  3. ตัดตรงลงไปทุกด้านเพื่อกำจัดเปลือกไม้ออกจากขา
  4. พลิกเก้าอี้ขึ้นและทำรอยตัดเฉียงเพื่อปรับมุมพนักพิงที่ต้องการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีพื้นที่เพียงพอที่ด้านล่างของที่นั่ง
  5. การตัดครั้งสุดท้าย: วางเก้าอี้ลงด้านข้างและตัดตรงเล็งไปที่ตำแหน่งที่ตัดไว้ก่อนหน้าอย่างแม่นยำ แล้วก็เสร็จเรียบร้อย!
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Chair 1 (Next Web Crop)
ขั้นที่ 1
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Chair 2 (Next Web Crop)
ขั้นที่ 2
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Chair 3 (Next Web Crop)
ขั้นที่ 3
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Chair 4 (Next Web Crop)
ขั้นที่ 4
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Chair 5 (Next Web Crop)
ขั้นที่ 5
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Chair 6 (Next Web Crop)
เสร็จแล้ว!

ชั้นหนังสือ

Book shelves
  1. เริ่มต้นโดยการตัดท่อนไม้ของคุณเป็น “ชิ้นวงกลม” แบบสูง 4 ชิ้น
  2. ใช้เทคนิคในการตัดตรงกลางของท่อนไม้ซึ่งเป็นเทคนิคเดียวกันกับที่คุณใช้ในการตัดต้นไม้: ตัดตรงเข้ามาจากด้านข้างหนึ่งครั้งและอีกครั้งหนึ่งเอียงเล็กน้อยจากด้านบนลงมา ชั้นวางด้านล่างทำจากการตัดง่ายๆ สองครั้งจากด้านข้าง กำหนดความลึกของชั้นวาง และตัดครั้งสุดท้ายเพื่อนำชิ้นส่วนด้านในออก
  3. ให้ทำรอยบากสองสามจุดที่ด้านบนของท่อนไม้
  4. ใช้สิ่วหรือเครื่องมือที่คล้ายกันเพื่อตัดเศษไม้ที่เหลือออก และคุณก็ทำเสร็จแล้ว!
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Shelf 1 (Next Web Crop)
ขั้นที่ 1
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Shelf 2 (Next Web Crop)
ขั้นที่ 2
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Shelf 3 (Next Web Crop)
ขั้นที่ 3
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Shelf 4 (Next Web Crop)
ขั้นที่ 4

เนื้อหาในบทความนี้ได้รับการจัดเตรียมโดยฮุสวาน่าเพื่อเป็นข้อมูลส่วนตัวและเป็นแรงบันดาลใจของคุณเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับกระบวนการผลิตหรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าอื่นๆ เนื้อหาในบทความนี้เป็นเพียงแผนผังและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ของการทำหน้าที่เป็นคู่มือการออกแบบและไม่ได้ให้คำแนะนำในรูปแบบใดๆ เกี่ยวกับความแข็งแกร่งและความทนทาน การใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในบทความนี้ถือเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว ฮุสวาน่าและบริษัทในเครือจะไม่รับผิดต่อข้อผิดพลาดหรือความไม่แม่นยำในเนื้อหา หรือการดำเนินการใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยอาศัยความเชื่อถือในเนื้อหานั้น ฮุสวาน่าปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับความถูกต้องของเนื้อหาที่ให้หรือความเหมาะสมของข้อมูลไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ฮุสวาน่าจะไม่รับผิดต่อความเสียหายที่เป็นความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม ความเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่อง ความเสียหายที่เป็นการลงโทษ ซึ่งเป็นผลมาจาก เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้บทความแรงบันดาลใจนี้

ก่อนใช้เลื่อยโซ่ยนต์ โปรดอ่านคู่มือแนะนำให้ละเอียดและใช้อุปกรณ์ป้องกันที่แนะนำเสมอ

บทความที่เกี่ยวข้อง

แสดง 10 จาก 100