Chainsaw 562XP
วิธีการและคู่มือ

วิธีการลับคมโซ่เลื่อยโซ่ยนต์

โซ่ต้องคมและตึงอย่างเหมาะสมหากคุณต้องการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และแม่นยำ การใช้เกจตะไบจะช่วยทำให้โซ่อยู่ในสภาพดีได้ง่ายขึ้น

คำเตือน: ใช้ถุงมือป้องกันเมื่อทำงานกับโซ่เลื่อย!

การตะไบโซ่เลื่อย

ควรยึดเลื่อยโซ่ยนต์และแผ่นบังคับโซ่ให้อยู่กับที่เพื่อความมั่นคงสูงสุด ล็อกโซ่โดยการใช้งานเบรกหยุดโซ่หรือโดยการเสียบประแจ Combi ระหว่างแผ่นบังคับโซ่และโซ่ที่ด้านล่างของแผ่นบังคับโซ่

Chainsaw fixed in vise

เริ่มที่ฟันตัด วางเกจตะไบโดยให้ลูกศรชี้ไปทางปลายของแผ่นบังคับโซ่ ตะไบด้วยสองมือ วางตะไบทำมุม 90 องศากับลูกกลิ้ง ตะไบฟันเว้นฟันด้วยจังหวะการถูไปข้างหน้าที่สม่ำเสมอ ฟันตัดทุกซี่ต้องมีความยาวเท่ากัน เมื่อคุณตะไบเสร็จแล้ว ให้พลิกกลับโซ่และตะไบฟันตัดที่เหลือในลักษณะเดียวกันจากทิศทางตรงกันข้าม

Filing the chain with an arrow

การตะไบเกจวัดความลึก

ความแตกต่างของความสูงระหว่างเกจวัดความลึกและปลายของฟันจะเป็นตัวกำหนดว่าฟันตัดจะตัดลึกมากน้อยเพียงใด ตะไบเกจวัดความลึกทุกๆ ครั้งที่สามหรือที่ห้าที่คุณตะไบฟันตัด โดยถือว่ามีการสึกหรอตามปกติ

Depth gauge measuring with image

วางเกจตะไบบนโซ่และถือให้มั่นคงด้วยมือข้างหนึ่ง เลือก “นุ่ม” หรือ “แข็ง” ขึ้นอยู่กับชนิดของไม้ที่คุณตัดเป็นปกติ ถือตะไบแบนด้วยมืออีกข้างหนึ่งและตะไบเกจวัดความลึกจนกว่าตะไบจะสัมผัสกับเกจวัดความลึก ตะไบเกจวัดความลึกทั้งหมดบนโซ่ต่อไป วิธีที่เกจตะไบแนบอยู่บนโซ่จะขึ้นอยู่กับว่าฟันตัดถูกตะไบด้วยมือขวาหรือซ้าย

Filing depth gauge with arrow

วิธีการลับคมโซ่เลื่อยโซ่ยนต์

บทความที่เกี่ยวข้อง

แสดง 10 จาก 99