ความเป็นกลางเป็นธรรมชาติของเรา

Re-Power - เชื้อเพลิงที่เป็นกลางทางคาร์บอน

เราและคุณใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับธรรมชาติ และการดูแลผู้คนและสิ่งแวดล้อมจึงเป็นธรรมชาติของเรา เชื้อเพลิง Alkylate Re-Power 2 จังหวะ และ 4 จังหวะของฮุสวาน่าใหม่ที่มีส่วนประกอบหมุนเวียนเผาไหม้สะอาดขึ้นในเครื่องยนต์ 2 และ 4 จังหวะ เมื่อเทียบกับน้ำมันปกติ

Re-Power ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร

เชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์สันดาปจะปล่อย CO2 ในระหว่างการใช้ ด้วย Re-Power ส่วนหนึ่งของการปล่อย CO2 จะมาจากวัตถุดิบหมุนเวียน ซึ่งลดการปล่อยคาร์บอนเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิง Alkylate ปกติ

เราจัดการปัญหาเหล่านี้อย่างไร

โดยการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ให้เหลือน้อยที่สุด เราลดผลกระทบ CO2 ของเรา แต่ก็ยังไม่เพียงพอ ด้วยความเป็นกลางทางคาร์บอน เราเลือกที่จะทำให้เราแตกต่าง

ในความร่วมมือกับ First Climate Market AG เราซื้อเครดิตตามโครงการคาร์บอนออฟเซตที่ฟาร์มกังหันลมในอินเดีย โครงการได้รับการรับรองตามกลไกการพัฒนาที่สะอาดและ Gold Standard

เรามาไกลแค่ไหน

เราภูมิใจว่าเชื้อเพลิง Re-Power 2 จังหวะ และ 4 จังหวะของเรานั้นเป็นกลางทางคาร์บอน มีอีกมากที่เราต้องทำ แต่ก็เป็นอีกก้าวไปในทิศทางนี้

ฮุสวาน่ามุ่งมั่นในการลดการปล่อยคาร์บอนในส่วนที่เราสามารถทำได้ โครงการเป็นกลางทางคาร์บอนของเรามีขอบเขตที่กว้างกว่า เพิ่มเติมจากการลดการปล่อยคาร์บอน และเป็นไปตามมาตรฐานระดับโลก โครงการแสดงถึงทุกอย่างที่เราทำ สังคมคาร์บอนต่ำต้องใช้ความพยายามเป็นทีมในทุกๆ ส่วน

คำถามที่พบบ่อย

ฮุสวาน่ามุ่งมั่นในการลดการปล่อยคาร์บอนในส่วนที่เราสามารถทำได้ ลูกค้าในวันนี้ต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีการปล่อยคาร์บอนต่ำ ซึ่งสนับสนุนความพยายามของลูกค้าในการเป็นกลางทางคาร์บอน พนักงานต้องการให้นายจ้างมีความมุ่งมั่นในการปกป้องสิ่งแวดล้อม และนักลงทุนวิเคราะห์ความเสี่ยงของภูมิอากาศภายในพอร์ตโฟลิโอการลงทุนของตน ดังนั้นจึงมีหลายเหตุผลที่ดีสำหรับบริษัทที่จะเข้าร่วมในโครงการปกป้องภูมิอากาศ

การปล่อยคาร์บอนคือ การปล่อยคาร์บอนรวมที่เกิดจากบุคคล องค์กร หรือผลิตภัณฑ์ แสดงเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในกรณีส่วนใหญ่ การปล่อยคาร์บอนรวมไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากทราบข้อมูลไม่เพียงพอ และความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการสนับสนุนที่ซับซ้อน

โดยทั่วไป การปล่อยคาร์บอนมากสุดของเชื้อเพลิงจะเกี่ยวข้องกับขั้นตอนในการใช้ การปล่อยคาร์บอนยังถูกสร้างขึ้นในระหว่างการสกัดวัตถุดิบ การผลิต และการกระจายเชื้อเพลิง โดยการเพิ่มส่วนประกอบหมุนเวียนของเชื้อเพลิง จึงมีการลดลงของการปล่อยคาร์บอนจากฟอสซิลในระหว่างการใช้

คาร์บอนเครดิตคือ หน่วยการวัดทางการเงินที่ให้องค์กรและบุคคลสนับสนุนการเปลี่ยนเป็นสังคมคาร์บอนต่ำในอนาคต ทุกครั้งที่โครงการตรวจสอบการลด การหลีกเลี่ยง หรือการทำลายหนึ่งเมตริกตันของคาร์บอนไดออกไซด์ หนึ่งคาร์บอนเครดิตจะถูกสร้างขึ้น หลังจากที่ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ให้ต่ำสุด การซื้อคาร์บอนเครดิตคือ อีกวิธีที่บริษัทดำเนินการด้านภูมิอากาศ นอกเหนือจากสิ่งที่ทำได้

คาร์บอนออฟเซตหนึ่งหน่วยหมายถึงการชดเชยการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) หนึ่งตันสู่บรรยากาศโดยการป้องกันไม่ให้คาร์บอนไดออกไซด์หนึ่งตันเข้าสู่บรรยากาศในที่อื่น (เช่น โดยการลงทุนในพลังงานหมุนเวียน) หรือโดยการลด CO2 หนึ่งตันที่อยู่ในบรรยากาศแล้ว (เช่น โดยการปลูกต้นไม้)

คาร์บอนออฟเซตจะวัดในหน่วยตันของ Carbon Dioxide-Equivalent (CO2e) หนึ่งตันของคาร์บอนออฟเซตแสดงถึงการลดลงของคาร์บอนไดออกไซด์หนึ่งตันหรือที่เทียบเท่าในก๊าซที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกอื่นๆ

พิธีสารเกียวโตได้อนุมัติออฟเซตเป็นวิธีที่รัฐบาลและบริษัทเอกชนสามารถได้รับคาร์บอนเครดิตที่สามารถแลกเปลี่ยนในตลาดได้ พิธีสารเกียวโตจัดตั้งกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) ซึ่งตรวจสอบและวัดโครงการลดคาร์บอนเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการให้ผลประโยชน์ที่แท้จริงและเป็นกิจกรรม “เพิ่มเติม” ที่แท้จริงที่ไม่เคยทำมาก่อน

Gold Standard หรือ Gold Standard for the Global Goals คือมาตรฐานและโปรแกรมเครื่องหมายการรับรองโลโก้สำหรับโครงการการลดการปล่อยคาร์บอนขององค์กรที่ไม่ใช่ของรัฐในกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) ซึ่งเผยแพร่และจัดการโดย Gold Standard Foundation ซึ่งเป็นมูลนิธิไม่แสวงหาผลกำไรที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เจนิวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

มีการจัดตั้งมาตรฐานเพื่อให้การรับประกันกับผู้ซื้อว่าการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์โดยโครงการนั้นเป็นจริง วัดได้ และเป็นส่วนเพิ่มเติม มาตรฐานที่น่าเชื่อถือให้การประเมินคุณภาพสูงที่รับรองโดยหน่วยงานอิสระของการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

เชื้อเพลิง Alkylate Re-Power 2 จังหวะ และ 4 จังหวะของฮุสวาน่า

จะใช้การใช้พลังงาน (กำลังที่วัด) โดยประมาณในระหว่างอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์เฉพาะ การใช้พลังงานนี้จะคูณด้วยค่าสัมประสิทธิ์ของการปล่อยคาร์บอนที่เฉพาะเจาะจงสำหรับประเทศที่ใช้งาน สำหรับ Re-Power เชื้อเพลิงต่อลิตรจะคูณด้วยแฟกเตอร์การปล่อยคาร์บอนสำหรับน้ำมันเบนซิน ผลรวมจะเท่ากับการปล่อยคาร์บอนของน้ำมันเบนซินหนึ่งลิตร

ที่รวมอยู่คือขั้นตอนการใช้เชื้อเพลิง ไม่รวมการปล่อยคาร์บอนจากการผลิตหรือการกระจาย

First Climate Markets AG คือ ผู้ให้บริการชั้นนำของพลังงานหมุนเวียน คาร์บอนออฟเซต และโซลูชันการจัดการน้ำ บริษัทสนับสนุนองค์กรเอกชนและรัฐทั่วทั้งยุโรป เอเชียแปซิฟิก และอเมริกาในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาด้านภูมิอากาศและความยั่งยืน โดยการพัฒนาและส่งมอบโซลูชันพลังงานสีเขียว โดยการคำนวณ ลด และออฟเซตการปล่อยคาร์บอน และการพัฒนากลยุทธ์การจัดการน้ำ