1/1
ใบมีดตัดหญ้า

Grass knife 2-tooth

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายผลิตภัณฑ์

สำหรับหญ้าหนาทึบและสำหรับวัชพืช