1/1

Hatchet

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายผลิตภัณฑ์

ขวานขนาดเล็กสำหรับงานไม้ฟืนและงานสวน
มาพร้อมปลอกหนัง

หัวติดกับที่จับโดยใช้ทั้งไม้และลิ่มเหล็กเพื่อยึดให้แน่น

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดง 2 จาก 2