1/1

คำอธิบายผลิตภัณฑ์

ชุด Mulching จะตัดเศษหญ้าใหม่เพื่อให้เศษหญ้ามีขนาดเล็กลงจนไม่มีใครสังเกตเห็นบนพื้น สำหรับใช้กับรถแทรกเตอร์แบบเคลียร์คัท 42 นิ้ว และศูนย์เลี้ยว

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดง 2 จาก 2