Aspire Pruner with pole above
Príručky na používanie

Prestrihávanie stromov

Jednoducho povedané: správne orezanie stromu odstraňuje nežiaduce výhony a podporuje ďalší rast. Avšak ktoré konáre by ste mali orezávať? Kedy by ste to mali robiť – a aké nástroje na to budete potrebovať? Aby sme vám pomohli zorientovať sa v možnostiach, zostavili sme pre vás jednoduchú príručku orezávania stromov.

Tipy pre orezávanie stromov

Možnosti: 8
Prečo by som mal orezávať stromy?

Orezávaním stromov môžete podporiť rast existujúcich konárov, čím formujete štruktúru koruny. Prípadne môžete korunu prerezať, aby mala viac svetla, čím zas podporíte produkciu ovocia či kvetov. Orezávaním stromu môžete dokonca vytvoriť guľatý tvar koruny!

Odporúčame vám myslieť na to, aký je váš zamýšľaný účet orezávania – či je to estetika, tvar, sila alebo rast plodov – pretože to určuje, ktoré konáre treba odpíliť.

Kedy by som mal prerezávať strom?

Vo všeobecnosti by ste mali stromy prerezávať počas mesiacov vegetačného pokoja, teda koncom zimy alebo začiatkom jari. Vtedy sú stromy vystavené hmyzu a ochoreniam najmenej a pred novým rastom tak majú dosť času na zahojenie. Mŕtve, zlomené alebo choré konáre by ste mali odstrihnúť alebo odrezať, hneď ako sa objavia.

Aké nástroje potrebujem na prerezávanie stromov?

Pri niektorých stromoch vám postačia aj záhradné nožnice, strihacia kopija alebo vyvetvovacia píla. Pri väčších stromoch budete možno potrebovať aj elektrický nástroj, ako je tyčová vyvetvovacia píla.

Aké bezpečnostné opatrenia by som mal mať na pamäti pri prerezávaní stromu?

Práca s exteriérovými elektrickými nástrojmi býva nebezpečná. Pripravte si plán, ako predísť nehodám a ako v prípade nehôd zmierniť ich závažnosť pomocou vhodného bezpečnostného vybavenia. Spoločnosť Husqvarna odporúča nosiť prilbu s chráničmi sluchu, štít a ochranné okuliare, ochranné nohavice alebo návleky na nohavice, lesnícku bundu s náležitým prekrytím hornej časti tela, ochranné nohavice, protišmykové topánky a rukavice. Ak sa chcete dozvedieť viac o vhodnom bezpečnostnom vybavení k nástrojom Husqvarna, navštívte našu stránku o ochrannom vybavení,

Nepracujte so stromom, ak sa nachádza v blízkosti elektrického vedenia, keďže to môže byť veľmi nebezpečné. Obráťte sa radšej na odborníka.

Reťazovú pílu nikdy nepoužívajte, ak stojíte na rebríku. Reťazovú pílu by ste mali používať len na úrovni pása alebo nižšie. V prípade práce na plotoch, ktoré sú vyššie, použite rebrík a odvetvovacie náradie – alebo použite tyčovú vyvetvovaciu pílu. Vždy majte nasadené bezpečnostné okuliare a rukavice. Ak pracujete s veľkými konármi, noste prilbu.

Ktoré konáre by som mal pri prerezávaní odstrániť?

Začnite tým, že sa na svoj strom pozriete z diaľky a stanovíte si cieľ. Orezávaním konárov môžete pomôcť strom vytvarovať – môžete teda napríklad orezať konáre zhora, aby ďalej rástli smerom von (pomôže vám to získať tieň alebo uľahčiť prístup k plodom, ak máte ovocný strom). Každý rok by ste mali prinajmenšom zvážiť orezanie konárov, ktoré príslušný rok pribudli, aby ostal tvar stromu zachovaný a aby sa príliš nevyčerpával.

Prerezávaním môžete tiež preriediť prehustené oblasti alebo miesta so zapletenými konármi. V prípade tohto typu orezávania je lepšie začať ďalej od stromu a postupne sa prepracovať smerom dovnútra.

Všímajte si konáre, ktoré vykazujú známky poškodenia. Tiež si všímajte konáre, ktoré smerujú nadol alebo k iným konárom. Ak vidíte, že sa dva konáre krížia, jeden z nich odrežte, aby si neprekážali.

Illustration Use Tree shapes
Ako mám odpíliť hrubšie konáre pri prerezávaní?

Pri pílení postupujte v troch krokoch.

Prvý rez musí smerovať zo spodnej strany konára, druhý rez potom ďalej od kmeňa, aby ste zmiernili tlak. Následne tretí rez vytvorí hladké zakončenie a zanechá vetvový golier. Tento postup je dôležitý, pretože ak by ste rez vykonali bližšie ku kmeňu, povrch rany by bol väčší – a stromu by tak trvalo dlhšie, kým by povrch rezu zacelil. Prerezávanie stromov pomocou tejto metódy tiež pomáha predísť odlúpeniu konárov, ktoré by mohlo spomaliť proces hojenia.

Keď obrezávate tohtoročné výhonky, vo všeobecnosti by ste sa mali snažiť rezať ich pod 45-stupňovým uhlom.

Illustration Use How to Prune Three step method
Koľko môžem pri orezávaní stromov odstrániť?

Ideálne je odstrániť len toľko, koľko je potrebné na dosiahnutie požadovaného účelu – určite nie viac ako 20 %. Dôvodom je, že odstránenie nadmerného množstva konárov môže spôsobiť stromu stres. Ak sa chystáte na výraznejšie orezávanie, mali by ste si ho rozložiť na obdobie najmenej dvoch rokov. Na druhej strane, odstraňovanie konárov, ktoré vyrástli za uplynulý rok, je úplne bezpečné.

Majte tiež na pamäti, že prerezávaním stromov môžete vytvoriť množstvo drevného materiálu; preto si vopred premyslite, ako odveziete odrezky na zberné miesto (kde ich môžu premeniť na mulč) – ak však nevlastníte kompostér na biologický odpad.

Aké sú výhody akumulátorovej tyčovej vyvetvovacej píly Husqvarna?

Rad akumulátorových tyčových vyvetvovacích píl Husqvarna vám ponúka výkon porovnateľný s výkonom zariadení s benzínovým pohonom, avšak s nižšou mierou hluku, bez výparov a s menšími vibráciami.

Naša akumulátorová tyčová vyvetvovacia píla 120iTK4 je ako teleskopický tyčový produkt obzvlášť všestranná, pretože vám umožňuje skombinovať „telo“ stroja buď s nadstavcom tyčovej píly alebo plotostrihu.