1/1
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe

Poistka proti spätnému toku

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Popis výrobku

Poistka proti spätnému toku zabraňuje riziku, že sa voda dostane z vysokotlakového čističa do zdroja pitnej vody.