Zobrazenie histórie správ robotickej kosačky Automower®

Ak došlo k chybe a robotická kosačka Automower® zastala, napríklad ak sa výrobok niekde zachytil alebo sa vybila batéria, uloží sa hlásenie týkajúce sa narušenia chodu a čas, kedy k nemu došlo.

Posledných 50 chybových a informačných hlásení robotickej kosačky Automower® je uložených a sú dostupné z displeja kosačky alebo z aplikácie Automower® Connect.

Niektoré správy nie sú kritické, a preto neodosielajú upozornenia do telefónu, preto môže byť v záznamoch viac správ, ako je počet upozornení vo vašom telefóne.

Zobrazenie záznamu hlásení na displeji kosačky

Na displeji kosačky prejdite cez ponuky Hlásenia > Chybové hlásenia a správy > Informačné správy a dostanete sa do záznamu hlásení kosačky.

Zobrazenie záznamu hlásení v aplikácii Automower® Connect

V aplikácii Automower® Connect sa záznam hlásení nachádza pod položkou Hlásenia. ​​​​​Upozorňujeme, že na mnohých modeloch Automower® je potrebné sa ku kosačke pripojiť cez Bluetooth, aby bol možný prístup k záznamu hlásení v aplikácii Automower® Connect.

Bolo tento článok užitočný?