Zablokovaný motor kolies – chybové hlásenie kosačky Automower®

Hlásenie Zablokovaný motor kolies sa zvyčajne zobrazí, keď sa okolo hnacieho kolesa ovinie tráva alebo iný materiál.

Postupujte podľa nasledujúcich krokov na vyriešenie problému:

  1. Vypnite výrobok.
  2. Očistite kolesá a okolie kolies.
  3. Reštartujte výrobok.

Ak problém pretrváva, obráťte sa na miestneho predajcu značky Husqvarna.

Bolo tento článok užitočný?