Zablokovaný kosiaci systém – chybové hlásenie Automower®

Hlásenie Zablokovaný kosiaci systém sa zobrazí, keď sa rezný kotúč nedokáže pohnúť.

Časté príčiny:

  • Okolo rezného kotúča sa obtočila tráva alebo iný materiál a je potrebné ich odstrániť.
  • Tráva je príliš vysoká. Upravte výšku kosenia.
  • Rezný kotúč sa nachádza v kaluži vody a je potrebné ho manuálne presunúť.

Náš sprievodca výrobkami vám pomôže nájsť riešenie pre váš prípad.

Otvoriť sprievodcu výrobkami

Bolo tento článok užitočný?