Vysvetlenie pracovnej kapacity a maximálneho času kosenia robotickej kosačky Automower®

Pracovná kapacita

Pracovná kapacita robotickej kosačky udáva plochu, ktorú dokáže pokryť za hodinu a deň, keď pracuje na plný výkon. To predpokladá, že plán výrobku umožňuje nepretržitú prevádzku, sedem dní v týždni, na rovnej ploche.

Ak chcete zistiť pracovnú kapacitu vášho konkrétneho modelu, pozrite si technickú špecifikáciu v návode na obsluhu.

Maximálny čas kosenia

Maximálny čas kosenia za deň je obmedzený pracovnou kapacitou výrobku. Táto hodnota je fixná a používateľ ju nemôže upraviť ani zvýšiť. Akonáhle výrobok dosiahne svoj maximálny čas kosenia v daný deň, v aplikácii Automower® Connect a na displeji kosačky sa zobrazí hlásenie Dnešné kosenie je dokončené. Výrobok sa potom sám zaparkuje do nasledujúceho dňa.

Porovnanie prevádzkového času a maximálneho času kosenia

Prevádzkový čas a maximálny čas kosenia sú dva rozdielne koncepty:

  • Maximálny čas kosenia: Je to pevná hodnota, ktorú používateľ nemôže upraviť. Je určená pracovnou kapacitou výrobku.
  • Prevádzkový čas: Môžete ho nastaviť pomocou plánu buď prostredníctvom displeja výrobku alebo aplikácie Automower® Connect. Riadi hodiny dňa, počas ktorých má výrobok povolenú prevádzku. Do prevádzkového času patrí kosenie, hľadanie a nabíjanie. Pridelenie času závisí od rôznych faktorov, ako je rozloženie pracovnej plochy, rast trávy a vek akumulátora.

Ak potrebujete individuálnu pomoc s robotickou kosačkou, obráťte sa na miestneho predajcu značky Husqvarna.

Bolo tento článok užitočný?