Prečo nožnice na živý plot naštartujú a potom zhasnú?

Pri práci s nožnicami na živý plot sa môže stať, že náhle prestanú pracovať. Môže to byť spôsobené problémom s výrobkom.

Najskôr skontrolujte, či je vo výrobku palivo. Dbajte na to, aby mali nožnice na živý plot pred naštartovaním doplnené palivo.

Ďalšia vec, ktorá môže ovplyvniť fungovanie nožníc na živý plot, je staré palivo.
Keď skladujete nožnice na živý plot aj s palivom vo vnútri, palivo môže zvetrať. To spôsobí, že systém sa upchá alebo zanesenie.

Poruchy súvisiace s palivom nespadajú do záruky. Výrobok bude potrebné opraviť v miestnom autorizovanom servisnom stredisku.
Pred uskladnením nožníc na živý plot sa uistite, či v nich nezostalo žiadne palivo, aby ste predišli tomuto typu problémov. Vždy štartujte výrobok s čerstvým palivom.

Ak sa aj naďalej stáva, že nožnice na živý plot naštartujú a potom zhasnú, skontrolujte vzduchový filter. Ak je vzduchový filter znečistený alebo poškodený, vyčistite alebo vymeňte ho.
Ako vyčistiť alebo vymeniť vzduchový filter nožníc na živý plot

Ďalší dôvod, prečo môžu nožnice na živý plot naštartovať a potom zhasnúť, môže byť znečistený alebo upchatý lapač iskier. V takom prípade ho vyčistite drôtenou kefou.

Ako vyčistiť lapač iskier

Ak nožnice na živý plot zhasnú, keď ich obrátite nabok, zvyčajne to znamená, že palivový filter nie je v styku s palivom potom, ako sa zmenila poloha výrobku. Palivový filter musí byť schopný zostať v palive pri zmene polohy.

Nožnice na živý plot Husqvarna sú vybavené rozvodmi paliva s určitou dĺžkou a pružnosťou spolu s palivovými filtrami so závažím. Filtre tak môžu „ísť za palivom“ a zostať ponorené. Je dôležité vždy používať správne rozvody paliva a palivový filter určený pre váš konkrétny výrobok. Tieto informácie nájdete v návode na obsluhu.

Tiež je možné, že nožnice na živý plot zhasli, keď boli obrátené, v dôsledku netesností alebo preto, že rozvody paliva je potrebné opätovne nastaviť. V takom prípade kontaktujte svojho miestneho autorizovaného predajcu.

Bolo tento článok užitočný?