Mimo pracovnej plochy – chybové hlásenie Automower®

Hlásenie Mimo pracovnej plochy sa zobrazí, keď robotická kosačka identifikuje signál, podľa ktorého je mimo pracovnej plochy a nie v jej vnútri.

Časté príčiny:

  • Ohraničovací kábel je uložený príliš blízko k svahu alebo inej prekážke (štandardne by najkratšia vzdialenosť mala byť 35 cm).
  • Ohraničovací kábel je pripojený k nesprávnemu kolíku na nabíjacej stanici (čo spôsobuje, že signál slučky je obrátený).
  • Ohraničovací kábel je nainštalovaný nesprávnym smerom okolo ostrovčeka (čo spôsobuje, že signál ohraničenia je obrátený).
  • Virtuálne ohraničenie (modely EPOS™) sa nachádza príliš blízko k svahu alebo inej prekážke.

Náš sprievodca výrobkami vám pomôže nájsť riešenie pre váš prípad.

Otvoriť sprievodcu výrobkami

Bolo tento článok užitočný?