Kde vyhľadať pomoc, ak sa v aplikácii Automower® Connect alebo na displeji kosačky zobrazí chybové hlásenie

Presný postup riešenia závisí od konkrétneho problému s vašou robotickou kosačkou Automower®. Niekedy stačí odstrániť prekážku alebo kosačku reštartovať, inokedy je to zložitejšie, napr. keď sa stratil signál z ohraničenia alebo sa poškodil diel kosačky.

Na pomoc ponúkame rôzny formy pomoci pri riešení problémov.

Návod na obsluhu

Sprievodca výrobkami

Samoobslužný portál Husqvarna

Predajca

Návod na obsluhu

Viac informácií kedykoľvek nájdete v návode na obsluhu. Všetky príručky a návody sú dostupné na stránke husqvarna.com > Technická podpora. Pozrite si časť Riešenie problémov v návode, kde nájdete pokyny, čo robiť v prípade problémov s kosačkou alebo inštaláciou.

Návod na obsluhu v aplikácii Automower® Connect

Ak ste si výrobok pridali do aplikácie Automower® Connect, môžete návod na obsluhu nájsť v aplikácii v časti Viac > Technická podpora.

Sprievodca výrobkami

V mnohých prípadoch vás môže priviesť k riešeniu sprievodca výrobkami, ktorý je dostupný v časti technickej podpory na stránke husqvarna.com.

Podobné usmernenia nájdete tiež priamo v aplikácii Automower® Connect, keď prejdete ponukami Viac > Technická podpora > Centrum pomoci.

Otvoriť sprievodcu výrobkami

Samoobslužný portál Husqvarna

Usmernenia týkajúce sa konkrétnych chýb a problémov môžete vyhľadať na našom samoobslužnom portáli husqvarna.com > Technická podpora.

Predajca

Ak potrebujete pomoc pri riešení problému alebo chyby, alebo vymeniť poškodený diel, neváhajte sa obrátiť na svojho miestneho predajcu.

Bolo tento článok užitočný?
Čítajte viac o
chybové hláseniestav