Kde hľadať výrobné číslo, názov modelu a ďalšie údaje o výrobku Husqvarna

Výrobné číslo a ďalšie informácie o výrobku sú potrebné na registráciu vášho výrobku Husqvarna, vyhľadanie správnych náhradných dielov, ale aj vtedy, keď žiadate o technickú podporu pre zákazníkov.

Poloha výrobného čísla a ďalších informácií o výrobku na rôznych výrobkoch Husqvarna:

Na typovom štítku pripevnenom k výrobku

Väčšina výrobkov má výrobné číslo a ďalšie informácie o výrobku uvedené na samotnom výrobku. Vzhľad typového štítku alebo štítku výrobku a uvedené informácie sa môžu líšiť v závislosti od typu výrobku, modelu a roku výroby. Štandardne ide o kovovú alebo plastovú doštičku, štítok alebo nálepku, ktorá je upevnená na výrobku.

Tu je niekoľko príkladov, ako môže typový štítok vyzerať:

Vyberte svoj výrobok a pozrite si najbežnejšie umiestnenie typového štítku.

 • Robotické kosačky s dvierkami s displejom: pod dvierkami s displejom.
 • Robotické kosačky bez dvierok s displejom. zo spodnej strany kosačky na podvozku, v zadnej časti podvozku, alebo pod krytom.
 • Nabíjacia stanica: na telese nabíjacej stanice.
 • Kosačky so sediacou obsluhou (ridery): vo vnútri podvozku pod sedadlom.
 • Tlačené kosačky: vzadu na žacom ústrojenstve.
 • Záhradný traktor: pod sedadlom.
 • Kosačka s nulovým polomerom otáčania: na ľavej strane podvozku, v blízkosti motora.
 • Na strane s lištou, pod rukoväťou.
 • Na strane s lištou, pod krytom spojky.
 • Vedľa uzáveru oleja na mazanie reťaze.
 • Akumulátorová reťazová píla: v priehradke na akumulátor.
 • Vyžínače trávy: na tele, na motore, alebo na oblúkovej rukoväti.
 • Akumulátorové vyžínače trávy: v priehradke na akumulátor.
 • Nožnice na živý plot: na tele, na motore, alebo na oblúkovej rukoväti.
 • Akumulátorové nožnice na živý plot: v priehradke na akumulátor.
 • Krovinorezy: na hriadeli alebo na motore.
 • Fúkače lístia: na trubici alebo pod rukoväťou.
 • Chrbtové fúkače lístia: na oranžovom tele, kde sa pripája trubica.
 • Rozrývače: Na podvozku.
 • Snehové frézy: Na pravej strane podvozku, nad pneumatikou, alebo vzadu na priehradke na akumulátor.
 • Kultivátory: na podvozku.
 • Vysokotlakový čistič: vzadu, medzi kolesami.
 • Vysávače: vzadu na výrobku.

V aplikácii Husqvarna Connect

Ak ste si výrobok pridali do aplikácie Husqvarna Connect, informácie o výrobku, ako aj ďalšie údaje a technické parametre, ako sú rozmery, kapacita, časy nabíjania a hladina hluku, môžete nájsť v aplikácii.

 1. Otvorte aplikáciu Husqvarna Connect.
 2. Vyberte svoj výrobok.
 3. Ťuknite na možnosť Podpora > Technická špecifikácia.

V službe MyPages

Ak ste si svoj výrobok zaregistrovali, niektoré údaje sú dostupné v službe MyPages.

Zistite viac o výrobnom čísle, číselnom kóde výrobku a identifikačnom čísle Husqvarna

Číselný kód výrobku (niekedy označovaný ako PNC alebo číslo výrobku) je deväťciferný kód, ktorý uvádza model produktu a zvyčajne začína číslicou 9 alebo 5. Spoločne s výrobným číslom predstavuje číselný kód výrobku unikátne identifikačné číslo vášho výrobku, ktoré sa dá použiť na jeho rozpoznanie a registráciu v službe MyPages alebo pridanie do aplikácií Husqvarna, ako je Husqvarna Connect alebo Automower® Connect.

Výrobné číslo zahŕňa informácie o tom, kedy bol výrobok vyrobený, a jeho poradové číslo. Presne údaje, ktoré sú uvádzané, a ich poradie sa môžu líšiť.

Zopár príkladov:

 • 202701755 – YYWWNNNNN
 • 20221612345 – YYYYWWNNNNN
 • 112221X123456 – MMDDYYletterNNNNNN

Y = rok
W = týždeň
DD = deň mesiaca
N = poradové číslo

Niektoré výrobky majú identifikačné číslo Husqvarna, ktoré sa dá použiť na rozpoznanie vášho konkrétneho výrobku a registráciu v službe MyPages alebo na pridanie do aplikácií Husqvarna, napríklad Husqvarna Connect.

Identifikačné číslo Husqvarna (HID) obsahuje informácie o tom, kedy bol výrobok vyrobený, a jeho poradové číslo.

Príklad:

HID: 967864000SNY2020374011238

Číta sa nasledovne:

[967864000] Číselný kód výrobku / číslo výrobku
[SNY] Identifikačné číslo závodu
[2020] Rok výroby
[37] Týždeň výroby
[4] Deň v týždni, 1-7, pondelok až nedeľa
[01123] Poradové číslo
[8] Schvaľovacie číslo

Mnoho výrobkov disponuje QR kódom, ktorý je možné zoskenovať telefónom alebo podobným zariadením na rovnaký účel.

Bolo tento článok užitočný?