Exportovanie údajov zo služby Husqvarna Fleet Services™

Aké údaje je možné exportovať zo služby Husqvarna Fleet Services™?

Môžete si vybrať z troch druhov súborov na exportovanie zo služby Husqvarna Fleet Services™. Súbory obsahujú nasledujúce informácie: Používanie strojov, Používanie kosačiek Automower®, Stroje a inventár a Údržba a oprava. Ukladajú sa vo forme CSV a je možné ich importovať do iných nástrojov, ako napríklad Microsoft Excel. V programe Microsoft Excel môžete z údajov vytvoriť grafy a tabuľky s využitím zariadení a podobne.

  • Používanie zariadení uvádza informácie o tom, ako dlho bolo zariadenie používané v rámci konkrétneho časového úseku.
  • Používanie kosačiek Automower® uvádza informácie o zmenách stavu a chybách.
  • Stroje a inventár uvádza informácie o názvoch, značke, modeli strojov, celkovom čase prevádzky motora, kedy je nasledujúci dátum servisnej prehliadky atď.
  • Údržba a oprava uvádza informácie o servisných úkonoch, ktoré boli vykonané na každom zo strojov, kedy a kým, aká bola cena a koľko úkon trval.

Ako exportovať údaje

  1. V lište ponuky kliknite na položku Spoločnosť.
  2. Vyberte Stiahnuť údaje strojov. Tu môžete exportovať nasledujúce údaje: Používanie strojov, Používanie kosačiek Automower®, Stroje a inventár a Údržba a oprava.
  3. Vyberte časové obdobie pre druh údajov, ktoré chcete exportovať, a potvrďte tlačidlom Stiahnuť. Údaje budú teraz uložené vo vašom zariadení ako súbor CSV.

Viac informácií o tom, ako vytvárať základné správy pomocou funkcie exportu zo služby Husqvarna Fleet Services™, nájdete vo videu nižšie.    Bolo tento článok užitočný?